Με βάση όσα αναφέρει η έκθεση διοίκησης, που συνοδεύει τα αποτελέσματα χρήσης 2019, η επίπτωση της πανδημίας Covid-19 στα αποτελέσματα της «ΑΒ Βασιλόπουλος» είναι θετική, καθώς αυξήθηκαν οι πωλήσεις και βελτιώθηκε ακόμη περισσότερο η κερδοφορία της, παρά την αύξηση του κόστους.

H αλυσίδα super market προχώρησε, κατά την περίοδο της πανδημίας, σε σημαντική αύξηση των επενδύσεών της σε πάγιο εξοπλισμό, επιδιώκοντας να διατηρήσει την ηγετική της θέση στην αγορά και να «αδράξει τις κατάλληλες ευκαιρίες που αρχίζουν να δημιουργούνται».

Για την τρέχουσα χρήση η «ΑΒ» σχεδιάζει την επιτάχυνση της ανάπτυξής της, με την προσθήκη νέων καταστημάτων λιανικής (εταιρικών και franchising) και χονδρικής, καθώς και την περαιτέρω βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της, με συγκεκριμένες επενδύσεις, τόσο στις τιμές, όσο και στην ποικιλία των εμπορευμάτων που διαθέτει.

Στο τέλος του 2019 το δίκτυο πωλήσεων αριθμούσε 510 καταστήματα, από τα οποία 304 είναι εταιρικά, 191 ανήκουν στο δίκτυο δικαιόχρησης (Franchising), και 15 είναι καταστήματα χονδρικής πώλησης. Ο αριθμός των εργαζομένων στο τέλος του 2019 ανήλθε στα 14.550 άτομα.

Κατά την περσινή χρονιά η ΑΒ εμφάνισε μικρή μείωση πωλήσεων και μικτών κερδών, με τα υπόλοιπα μεγέθη (EBITDA, κέρδη) να επηρεάζονται από την αλλαγή στη λογιστική απεικόνιση των μισθώσεων λόγω του ΔΠΧΑ 16.

Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 1,95 δισ. ευρώ το 2019 από 1,98 δισ. ευρώ το 2018, παρουσιάζοντας μείωση κατά 1,93%. Η μείωση οφείλεται, κατά κύριο λόγο, σύμφωνα με τη διοίκηση της αλυσίδας, στην όξυνση του ανταγωνισμού, σε σχέση με το προηγούμενο έτος καθώς και στις εν γένει συνθήκες της αγοράς και συγκεκριμένα στη μειωμένη καταναλωτική δαπάνη.

Τα Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 170,4 εκατ. ευρώ, το 2019 έναντι 130,2 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας αύξηση, κατά 30,88%, σε σχέση με το προηγούμενο έτος, λόγω της προαναφερόμενης υποχώρησης των λειτουργικών δαπανών ως αποτέλεσμα της εφαρμογής του ΔΠΧΑ 16. Ο καθαρός δανεισμός ανήλθε στο τέλος του 2019 σε 350 εκατ. ευρώ.

Αντίθετα, λόγω της αύξησης του χρηματοοικονομικού κόστους κατά 23,7 εκατ. ευρώ, εξαιτίας της εφαρμογής του ίδιου προτύπου τα κέρδη προ φόρωνυποχώρησαν κατά 47,22% διαμορφούμενα σε 28,5 εκατ. ευρώ έναντι 54 εκατ. ευρώ το 2018. Σύμφωνα με τη διοίκηση της ΑΒ Βασιλόπουλος η αλλαγή του λογιστικού χειρισμού, όσον αφορά στις μισθώσεις, μείωσε τα προ φόρων κέρδη κατά 14,9 εκατ. ευρώ.

Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 20 εκατ. έναντι 34,6 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 42,20% για την εταιρία. Το Διοικητικό της Συμβούλιο αποφάσισε να προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος, ύψους 16,55 εκατ. ευρώ στις κοινές μετοχές, ήτοι 1,3 Ευρώ ανά μετοχή. Επιπρόσθετα, καταβλήθηκαν τόκοι 4,7 εκατ. ευρώ στις προνομιούχες μετοχές που κατέχει η Delhaize.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here