Διπλάσιες προβλέψεις σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο αποφάσισε να καταγράψει η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς, στο πρώτο τρίμηνο του 2021, μετά την επιτυχή αύξηση κεφαλαίου.

Με αυτό τον τρόπο η διοίκηση προχώρησε στην εμπροσθοβαρή κάλυψη των ζημιών που θα προκύψουν από τις προγραμματισμένες τιτλοποιήσεις οι οποίες θα μειώσουν τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα κάτω από το 10% επί του συνολικού της χαρτοφυλακίου.

Στο α’ τρίμηνο του 2021, το προ φόρων αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε ζημία 358 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 340 εκατ. ευρώ το 2020.

Σε επαναλαμβανόμενη βάση, τα προ φόρων κέρδη ανήλθαν σε 257 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 12 εκατ. την ίδια περίοδο το προηγούμενο έτος. Τέλος το καθαρό αποτέλεσμα του Ομίλου ανήλθε σε ζημία 407 εκατ. ευρώ έναντι ζημιάς 232 εκατ. το 1ο 3μηνο 2020.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου εξήγησε πως

  • «η ελληνική οικονομία εξέρχεται από τα περιοριστικά μέτρα του Covid-19 και το πρόγραμμα εμβολιασμού προχωρά με ταχείς ρυθμούς, οι προσδοκίες για οικονομική ανάκαμψη ενισχύονται».

Συνεχίζοντας

  • «η τράπεζα εργάζεται συστηματικά με βάση το στρατηγικό σχέδιο Sunrise προκειμένου να στηρίξει ουσιαστικά την αυξημένη επενδυτική δραστηριότητα που αναμένεται να εκδηλωθεί από το τέλος του 2021, καθώς και την οικονομική ανάκαμψη που θα ακολουθήσει».

Αναφερόμενος στην πρόσφατη κεφαλαιακή ενίσχυση του ομίλου, ο κ. Μεγάλου υπογράμμισε τη «σημαντική πρόοδο σε όλους τους τομείς του στρατηγικού μας σχεδίου».

Όπως είπε,

  • «Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1,4 δισ. ευρώ, η οποία ολοκληρώθηκε πριν λίγες εβδομάδες, αποτέλεσε σημαντική επιτυχία, με υπερκάλυψη τριπλάσια της προσφοράς. Η εν λόγω εξέλιξη καταδεικνύει ότι η επενδυτική κοινότητα πιστεύει στο σχέδιό μας, αλλά και στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας».
  •  «Από το σύνολο των υπόλοιπων ενεργειών 1 δισ. ευρώ κεφαλαιακής ενίσχυσης, τα 0,8 δισ. ευρώ έχουν ήδη διασφαλισθεί και τα υπόλοιπα 0,2 δισ. ευρώ αναμένεται να ολοκληρωθούν έως το 4ο τρίμηνο».

Η Piraeus Financial Holdings  διατηρεί ισχυρό δείκτη συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας ύψους 17,5%.

Το σχέδιο μείωσης αποθέματος NPEs είναι σε τροχιά επίτευξης, με τις τιτλοποιήσεις NPEs PhoenixVega ύψους 7 δισ. ευρώ να αναμένεται να αποαναγνωρισθούν από τον ισολογισμό του Ομίλου στο τρέχον τρίμηνο.

Η τιτλοποίηση NPEs Sunrise 1 ύψους 7 δισ. ευρώ βρίσκεται στη φάση δεσμευτικών προσφορών και αναμένεται το κλείσιμο της συναλλαγής μέχρι το τέλος του έτους.

  •  «επιταχύνουμε την υλοποίηση συναλλαγών που θα συντελέσουν καθοριστικά στην εξυγίανση του ισολογισμού, και την επίτευξη μονοψήφιου δείκτη NPE στους επόμενους 12 μήνες, όπως η τιτλοποίηση NPEs Sunrise 2 ύψους 4 δισ. ευρώ και η πώληση χαρτοφυλακίων NPEs ύψους 1,5 δισ, τα οποία δεν εντάσσονται στο Σχέδιο Προστασίας Περιουσιακών Στοιχείων “HAPS 2″».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τράπεζας Πειραιώς στο α΄ τρίμηνο του 2021 επιτεύχθηκαν τα εξής:

Πελάτες 

· Εκταμιεύσεις δανείων ύψους 2,1 δισ. ευρώ από την αρχή του έτους ως σήμερα

· Καταθέσεις πελατών ύψους 50,4 δισ. ευρώ Η καταθετική βάση επανήλθε στα προ κρίσης επίπεδα. Αύξηση των καταθέσεων κατά 0,8 δισ. ευρώ το 1ο 3μηνο 2021

· Ισχυρή αύξηση των υπό διαχείριση κεφαλαίων πελατών (καταθέσεις και αμοιβαία κεφάλαια) κατά 3,5 δισ. ευρώ τους τελευταίους 15 μήνες

Χρηματοοικονομικά αποτελέσματα 

· Καθαρά έσοδα τόκων στα 366 εκατ. ευρώ, +1% σε ετήσια βάση, λόγω βελτίωσης του κόστους χρηματοδότησης και ενίσχυσης του χαρτοφυλακίου ομολόγων

· Καθαρά έσοδα προμηθειών στα 76 εκατ. ευρώ, +7% σε ετήσια βάση, κυρίως από την εκταμίευση νέων δανείων, εργασίες bancassurance και κίνησης κεφαλαίων

· Λειτουργικά έξοδα σε επαναλαμβανόμενη βάση στα 218 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 4% σε ετήσια βάση

· Αύξηση 9% σε ετήσια βάση στα επαναλαμβανόμενα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων από βασικές τραπεζικές δραστηριότητες (έσοδα από τόκους και προμήθειες μείον λειτουργικά έξοδα) στα 223εκατ. ευρώ

· Οργανικό έξοδο προβλέψεων στo 1,4% έναντι 1,9% το 1ο 3μηνο 2020

· Κέρδη προ φόρων στα 257 εκατ. ευρώ, εξαιρουμένων των έκτακτων στοιχείων (τα έκτακτα στοιχεία του 1ου 3μήνου 2021 αφορούν κυρίως σε 0,2 δισ. ευρώ κέρδη από το χαρτοφυλάκιο ελληνικών ομολόγων και 0,8 δισ. ευρώ προβλέψεις δανείων που σχετίζονται με σενάριο πώλησης πιθανότητας 50% για τα χαρτοφυλάκια Phoenix-Vega)

· Αποτελέσματα προ φόρων -358 εκατ. ευρώ συμπεριλαμβανομένων των έκτακτων στοιχείων Κεφαλαιακή ενίσχυση με την επιτυχή ολοκλήρωση την αύξησης μετοχικού κεφαλαίου

Κεφαλαιακές δράσεις 

· Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1,38 δισ. ευρώ στο τέλος Απριλίου 2021

· Σε εξέλιξη δράσεις κεφαλαιακής ενίσχυσης ύψους 1 δισ. ευρώ, με 0,8 δισ. ευρώ να έχουν ήδη εξασφαλισθεί και 0,2 δισ. ευρώ προς ολοκλήρωση έως το 4ο 3μηνο 2021

· Συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας στο 17,5%, με δείκτη CET1 στο 15,4% σε proforma βάση για την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου

· Δείκτης κάλυψης ρευστότητας (LCR) στο 185%, δείκτης καθαρής σταθερής χρηματοδότησης (NSFR) στο 118% και δείκτης δανείων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις στο 74% Σε τροχιά εξυγίανσης του ισολογισμού σύμφωνα με το σχέδιο Sunrise

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here