Ζημιές ύψους -11,8 εκατ. ευρώ πριν από φόρους κατέγραψε η Attica Bank το α΄ τρίμηνο του 2020, έναντι κερδών ύψους +1,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Η διοίκηση αποδίδει το ζημιογόνο αποτέλεσμα

  • Στη σημαντική μείωση των λειτουργικών εσόδων,
  • Στον διπλασιασμό των προβλέψεων για την κάλυψη των κόκκινων δανείων,
  • Στο ζημιογόνο αποτέλεσμα των συμμετοχών της

Με βάση τις λογιστικές καταστάσεις του α΄ τριμήνου του 2020, οι χορηγήσεις προ προβλέψεων διαμορφώθηκαν σε 1,8 δισ. ευρώ, ενώ οι νέες χρηματοδοτήσεις και αναχρηματοδοτήσεις αυξήθηκαν κατά 20 εκατ. ευρώ περίπου.

Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ανήλθε στο 40,9% και η κάλυψη από τις συνολικές προβλέψεις βελτιώθηκε στο 34,3%.

Η διοίκηση της Attica Bank διαβεβαιώνει ότι

  • «το επιχειρησιακό της μοντέλο παραμένει ανθεκτικό και ανοίγει τον δρόμο για μια κερδοφόρο τράπεζα, που θα συνεχίσει να στηρίζει την οικονομία και την κοινωνία και να βελτιώνει συνεχώς την απόδοσή της».

.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here