Για την επόμενη μέρα στον χώρο της καινοτομίας μίλησε ο κ. Γιάννης Τσακίρης Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κατά την θεσμική του ομιλία στα Hellenic Innovation Forum & Awards 2021, μέσα από την LiveOn, την καινοτόμο πλατφόρμα ψηφιακής επικοινωνίας και εκδηλώσεων.

Ο κ. Γιάννης Τσακίρης Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων τόνισε ότι: Διεξάγεται μία συζήτηση για το πως θα αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις, πως η χώρα θα αξιοποιήσει καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες και πως θα προσελκυθούν επενδύσεις. Τα προγράμματα Jeremie και Equifund έχουν φέρει σημαντικά αποτελέσματα. 

Βλέποντας τις τεράστιες προοπτικές δεν θα μπορούσαμε να μην γίνουμε αρωγοί για την ανάπτυξη του οικοσυστήματος. Διοχετεύοντας νέα κεφάλαια 100.000.000 ευρώ μέσα από την Αναπτυξιακή Τράπεζα, ενισχύουμε τις επενδύσεις σε νεοφυείς επιχειρήσεις. Η κυβερνητική πολιτική, να εμπλακεί το κράτος και ιδιώτες σε μία κοινή προσπάθεια, αποδίδει. 

Θα κατευθύνουμε χρήματα με στόχο να καλυφθεί το κενό στις νέες προσπάθειες, σε αυτές δηλαδή που είναι εν τη γενέσει τους. Προς αυτή την κατεύθυνση, λοιπόν, θα κατευθυνθούν περίπου 20 εκατ. ευρώ μέσω του Ταμείου Συνεπενδύσεων με Επενδυτικούς Αγγέλους (Business Angels  co-investment fund).

Στα προαναφερθέντα χρηματοδοτικά εργαλεία θα πρέπει να προσθέσουμε και το ειδικό ταμείο Accelerate TT, της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας Επενδύσεων (πρώην ΤΑΝΕΟ) το οποίο όπως ανακοινώθηκε από τον Μάρτιο θα προικοδοτηθεί με αρχικά κεφάλαια ύψους 60 εκ ευρώ για την χρηματοδότηση κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών.

Σχεδιάζεται ένα ακόμη εργαλείο με επίκεντρο της “θερμοκοιτίδες”.  

Συνολικά, τα κεφάλαια που σκοπεύει να «στρέψει» προς την νεοφυή επιχειρηματικότητα το υπουργείο Ανάπτυξης μπορούν να φθάσουν και τα 200 εκατ. ευρώ σε πρώτη φάση, χωρίς, μάλιστα να αποκλείεται να αυξηθούν περαιτέρω, χάρη στη δυνατότητα άντλησης πρόσθετων κεφαλαίων που προκύπτει από το νέο ΕΣΠΑ.

“Εγκαινιάζουμε μία νέα επενδυτική στρατηγική στην καινοτομία και την τεχνολογία, που θα αποτελέσουν ένα σημαντικό κομμάτι του ΑΕΠ στην χώρα μας”.