Συνεχίζοντας την επιθετική πολιτική εκκαθάρισης παλαιών ανοιγμάτων και ζημιών η Τράπεζα Πειραιώς επιτυγχάνει εντυπωσιακή μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων που υποχώρησαν στο 1/3 σε σχέση με την εικόνα μόλις πριν από έξι μήνες. Η Πειραιώς μείωσε το δείκτη NPE στο 16% έναντι 46% και βρίσκεται σε επιταχυνόμενη τροχιά επίτευξης μονοψήφιου δείκτη.

Το σχέδιο Sunrise για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων έχει ολοκληρωθεί κατά 90%. Επίσης ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας διαμορφώθηκε το Σεπτέμβριο περίπου στο 16% ως συνέπεια  των ενεργειών κεφαλαιακής ενίσχυσης συνολικού ύψους άνω των 3 δισ. ευρώ που υλοποιήθηκαν έγκαιρα και με επιτυχία κατά τη διάρκεια του έτους.

Πρόσθετες ενέργειες κεφαλαιακής ενίσχυσης ύψους 400 εκατ. ευρώ βρίσκονται σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθούν στις αρχές του 2022.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα εννεαμήνου που ανακοίνωσε η τράπεζα Πειραιώς:

*Αύξησε τα κέρδη προ φόρων και προβλέψεων κατά 14% στα 837 εκ. ευρώ σε ετήσια βάση.

*Δημιούργησε καθαρά έσοδα 279 εκ. ευρώ από προμήθειες με ανοδικές τάσεις σε όλα τα προϊόντα και τις υπηρεσίες. Το 3ο τρίμηνο, το καλύτερο ιστορικά για την Πειραιώς

*Εκταμιεύθηκαν νέα δάνεια 4,6 δισ.  ευρώ σε ευθυγράμμιση με τον στόχο για 5,7 δισ. ευρώ στο σύνολο της χρονιάς. Οι νέες χρηματοδοτήσεις σε ιδιώτες και μικρές επιχειρήσεις ανήλθαν σε περίπου 800 εκατ. ευρώ και προς τις επιχειρήσεις σε περίπου 3,800 δις.

*Μειώθηκαν οι οργανικές προβλέψεις δανείων στις 57μ.β. το 3ο τρίμηνο 2021, ως συνέπεια της δραστικής μείωσης των NPE

*Αυξήθηκαν τα προς διαχείριση κεφάλαια πελατών κατά 3,4 δισ.

* Αυξήθηκαν κατά 5,2% οι καταθέσεις στα 52,2 δισ. από τα τέλη του 2020

*Μειώθηκαν τα λειτουργικά έξοδα σε επαναλαμβανόμενη ετήσια βάση κατά 2% στα 672 εκατ. ευρώ.

*Βελτίωση δείκτη κόστους προς έσοδα σε επαναλαμβανόμενη βάση στο 45%, έναντι 48% την ίδια περίοδο του 2020

*Κέρδη προ φόρων σε επαναλαμβανόμενη βάση στα 489 εκατ. ευρώ έναντι €285 εκατ. την ίδια περίοδο του 2020

*Λαμβάνοντας υπόψη τις ζημίες από τη μείωση των NPE, το καθαρό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε – €3,0 δισ. σύμφωνα με τις εκτιμήσεις και το κεφαλαιακό πλάνο

 

Δηλώσεις Διευθύνοντος Συμβούλου Τράπεζας Πειραιώς κ. Χρήστου Μεγάλου

«Η αξιοποίηση ευκαιριών και η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας αποτελούν βασικά σημεία της στρατηγικής μας. Αναλαμβάνουμε νέες πρωτοβουλίες, με στόχο να στηρίξουμε την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, αξιοποιώντας την αύξηση της υγιούς πιστωτικής ζήτησης και τους πόρους του εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ταυτόχρονα, δίνουμε έμφαση στις δραστηριότητες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων, τραπεζοασφάλισης και στις υπηρεσίες θεματοφυλακής, όπως και στις εμπορικές ευκαιρίες του ψηφιακού οικοσυστήματος», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Τρ. Πειραιώς, Χρήστος Μεγάλου.

Όπως συμπλήρωσε: «Ο μετασχηματισμός της Τράπεζας Πειραιώς επιφέρει απτά αποτελέσματα, καθώς υλοποιείται σε χρόνο ρεκόρ, καταδεικνύοντας για άλλη μία φορά την εγγενή δυναμική των τραπεζικών δραστηριοτήτων μας. Οι επιδόσεις σε όλα τα επίπεδα είναι σημαντικές, με ισχυρή παραγωγή εσόδων, συνεχιζόμενη εξοικονόμηση λειτουργικού κόστους και σημαντική μείωση του εξόδου προβλέψεων για δάνεια.

Υπό το πρίσμα αυτό, η απόδοση επί των ενσώματων ιδίων κεφαλαίων άνω του 5%, καθώς και  η μείωση του δείκτη NPΕ σε μονοψήφιο ποσοστό την επόμενη περίοδο, είναι στόχοι καθόλα επιτεύξιμοι».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here