Στην ηλεκτρονική μετάδοση, σε χρόνους ρεκόρ και με απόλυτη ασφάλεια, των εκλογικών αποτελεσμάτων από όλα τα εκλογικά τμήματα της χώρας προς το Υπουργείο Εσωτερικών, συνέβαλε καταλυτικά η Vodafone Ελλάδας στις Εθνικές εκλογές 2023, οι οποίες, για πρώτη φορά φέτος, πραγματοποιήθηκαν μέσα από το Σύστημα Ασφαλούς Μετάδοσης των εκλογικών αποτελεσμάτων (SRT) της Singular Logic.

H εταιρία παρείχε και στους δύο γύρους των Εθνικών εκλογών 2023 απρόσκοπτη συνδεσιμότητα σε όλη την επικράτεια μέσα από την Πλατφόρμα ΙοΤ Vodafone, με αποτέλεσμα την ταχύτατη και αξιόπιστη μετάδοση των αποτελεσμάτων από κάθε σημείο της Ελλάδας σε ελάχιστο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας. 

Για το σημαντικό αυτό έργο, αξιοποιήθηκαν περίπου 22.000 global SIM για κάθε εκλογική αναμέτρηση, μέσω των οποίων οι δικαστικοί αντιπρόσωποι είχαν την δυνατότητα να καταχωρούν στις συσκευές και στη συνέχεια να αποστέλλουν τα απαραίτητα δεδομένα με στόχο τη διαρκή ροή στοιχείων και τελικά την έγκαιρη, ασφαλή και εύχρηστη εξαγωγή των αποτελεσμάτων των Εθνικών εκλογών 2023.  

Σημειώνεται ότι, η υπηρεσία της Global IoT που παρείχε η Vodafone Ελλάδας στην Singular Logic, συνιστά μια εξειδικευμένη πλατφόρμα διαχείρισης συνδέσεων δεδομένων και εξυπηρετεί στην βελτιστοποίηση της καθημερινής λειτουργίας των εφαρμογών τηλεματικής και τηλεμετρίας.