Ισχυρές οικονομικές και λειτουργικές επιδόσεις σημείωσαν οι εταιρίες του Ομίλου Viohalco κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021, καθώς οι παγκόσμιες τάσεις οδήγησαν σε αύξηση της ζήτησης για προϊόντα με βιώσιμα χαρακτηριστικά, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

*Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 33% στα 2.489 εκατ. ευρώ έναντι 1.875 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020.

*Η ενοποιημένη (προσαρμοσμένη) λειτουργική κερδοφορία (α-EBITDA) αυξήθηκε κατά 53% και διαμορφώθηκε στα 196 εκατ. ευρώ έναντι 128 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020.

*Το ενοποιημένο EBITDA, που περιλαμβάνει την (θετική) επίπτωση των τιμών μετάλλων, ανήλθε σε 253 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 135% (πρώτο εξάμηνο 2020: 108 εκατ. ευρώ).

*Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρου εισοδήματος ανήλθαν σε 137 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 7 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020.

*Υψηλά επίπεδα αξιοποίησης της παραγωγικής δυναμικότητας και εύρωστο χαρτοφυλάκιο ανεκτέλεστων παραγγελιών.

Ο Όμιλος εξετάζοντας τις προοπτικές του, εκτιμά ότι:

«Οι στρατηγικές επενδύσεις σε προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας σε όλες τις θυγατρικές της Viohalco, αναμένεται να επιφέρουν περαιτέρω βελτιώσεις του χαρτοφυλακίου προϊόντων. Όλες οι εταιρίες παραμένουν προσηλωμένες στη μακροπρόθεσμη αναπτυξιακή στρατηγική τους για την ενίσχυση της θέσης τους στις αγορές τους, μέσω συνεχιζόμενων επενδυτικών προγραμμάτων, τεχνολογικών καινοτομιών, καθώς και βελτιώσεων του κόστους και της λειτουργικής αποδοτικότητας.

Ταυτόχρονα, οι διεθνείς τάσεις και η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία, δημιουργούν ένα ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον για τις εταιρίες του ομίλου και τα χαρτοφυλάκια προϊόντων τους, τα οποία καλύπτουν τις ανάγκες για προϊόντα κυκλικής οικονομίας, εύκολα ανακυκλώσιμα, που παράγονται με υψηλή περιεκτικότητα σε ανακυκλωμένα υλικά, ενώ ταυτόχρονα έχουν χαμηλό αποτύπωμα άνθρακα κατά την παραγωγική διαδικασία».

Επισκόπηση

Οι οικονομικές επιδόσεις βελτιώθηκαν σημαντικά σε όλους τους κλάδους της Viohalco στη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2021. Αυτό αντανακλά τόσο την ανθεκτικότητα του διαφοροποιημένου επιχειρηματικού μοντέλου των εταιριών της Biohalco όσο και τις ενέργειες αξιοποίησης των ενδείξεων ανάκαμψης μετά την πανδημία στις αγορές δραστηριοποίησής τους, τη συνάφεια των προϊόντων τους με τις διεθνείς τάσεις που σχετίζονται με την κυκλική οικονομία και τη μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα, καθώς και την αύξηση των τιμών των μετάλλων κατά την περίοδο.

Ο κλάδος αλουμινίου κατέγραψε ισχυρές επιδόσεις κατά τη διάρκεια της περιόδου, αποκομίζοντας οφέλη από την ανάκαμψη της ζήτησης σε όλες τις αγορές στις οποίες δραστηριοποιείται. Οι επενδύσεις για την αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας συνεχίστηκαν, ενώ ήδη χρησιμοποιείται η πρόσθετη δυναμικότητα που έχει δημιουργηθεί προκειμένου να καλύψει την αυξημένη ζήτηση για προϊόντα. Μελλοντικά, ο κλάδος αναμένει να συνεχίσει να ωφελείται από τις ευνοϊκές τάσεις στη ζήτηση για αλουμίνιο, χάρη στα βιώσιμα χαρακτηριστικά του.

Ο κλάδος χαλκού συνέχισε την ανάπτυξη του, σε συνέχεια της δυναμικής ανάκαμψης της ζήτησης για όλα σχεδόν τα προϊόντα του κλάδου κατά τη διάρκεια της περιόδου, με τους όγκους πωλήσεων να αυξάνονται σημαντικά σε ετήσια βάση. Παράλληλα, συνεχίστηκαν οι επενδύσεις για την ενίσχυση του χαρτοφυλακίου προϊόντων και της κερδοφορίας.

Χάρη στην υψηλή αξιοποίηση της δυναμικότητας όλων των γραμμών παραγωγής και την επιτυχημένη εκτέλεση έργων υψηλών απαιτήσεων που ανατέθηκαν στον κλάδο καλωδίων τα τελευταία χρόνια, στο σύνολο του κλάδου σημειώθηκε συνεχής ανάπτυξη και εύρωστες επιδόσεις. Η ισχυρή εμπορική δυναμική αξιοποιήθηκε εξασφαλίζοντας χαρτοφυλάκιο σημαντικής αξίας ανεκτέλεστων παραγγελιών.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου οι τιμές πετρελαίου ανέκαμψαν μετά τη σημαντική υποχώρησή τους το 2020. Ως αποτέλεσμα, επανήλθαν ορισμένα έργα διανομής ορυκτών καυσίμων που είχαν αναβληθεί, επιδρώντας θετικά στη ζήτηση. Ωστόσο, η εξέλιξη αυτή αντισταθμίστηκε εν μέρει από τη σημαντική αύξηση των τιμών χάλυβα που επέφερε τον εκ νέου προϋπολογισμό των κονδυλίων για μια σειρά έργων και άρα αλλαγή στις επενδυτικές αποφάσεις στον τομέα πετρελαίου και αερίου, δημιουργώντας κλυδωνισμούς στις αγορές. Παρά το γεγονός αυτό, ο κλάδος σωλήνων χάλυβα επέδειξε ανθεκτικότητα κατά τη διάρκεια της περιόδου, διασφαλίζοντας την αδιάλειπτη παραγωγή και εκπληρώνοντας με επιτυχία όλες τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

Ο κλάδος χάλυβα παρουσίασε σημαντική βελτίωση σε όλα τα οικονομικά του μεγέθη. Συγκεκριμένα, ο κλάδος κατέγραψε αυξημένους όγκους πωλήσεων σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, χάρη στην άνοδο της ζήτησης στον κατασκευαστικό τομέα της ευρύτερης περιοχής και την παγκόσμια ανάκαμψη της βιομηχανίας χάλυβα.

Τα περιθώρια βελτιώθηκαν σε όλα τα προϊόντα, γεγονός το οποίο, σε συνδυασμό με τις προσπάθειες συνεχούς βελτιστοποίησης του κόστους, κατέληξε σε σημαντικά βελτιωμένη κερδοφορία κατά τη διάρκεια της περιόδου.

Η Noval Property συνέχισε το επενδυτικό της πρόγραμμα κατά τη διάρκεια της περιόδου, παρά τις δύσκολες συνθήκες της αγοράς σε συνδυασμό με τις σχετικές με τον Covid-19 μειώσεις ενοικίων που ορίστηκαν βάσει νόμου από το ελληνικό κράτος. Μεταξύ άλλων έργων, ολοκληρώθηκε σε μεγάλο βαθμό η επέκταση του εμπορικού κέντρου River West, ενώ η Noval Property ανακηρύχθηκε πλειοδότης (σε κοινοπραξία με μία επενδυτική εταιρία ακινήτων) για την εξαγορά ενός από τα πιο προνομιακά οικόπεδα στην Αθήνα, όπου θα αναπτυχθεί ένα μεγάλης κλίμακας, φιλικό προς το περιβάλλον, συγκρότημα γραφείων.

Οικονομική ανασκόπηση

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Viohalco για το πρώτο εξάμηνο του 2021 ανήλθε σε 2.489 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 33% έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2020 (1.875 εκατ. ευρώ), λόγω της ανόδου της ζήτησης σχεδόν σε όλους τους κλάδους, καθώς και της αύξησης των τιμών των μετάλλων.

Το ενοποιημένο αναπροσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε κατά 53% σε 196 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2021 (πρώτο εξάμηνο 2020: 128 εκατ. ευρώ).

Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα διαμορφώθηκαν σε 45,7 εκατ. ευρώ (πρώτο εξάμηνο 2020: 46,7 εκατ. ευρώ).

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρου εισοδήματος της Viohalco για την περίοδο ανήλθαν σε 137 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 7 εκατ. ευρώ κατά το πρώτο εξάμηνο του 2020, κυρίως λόγω των βελτιωμένων επιδόσεων του κλάδου χάλυβα, του ισορροπημένου προϊοντικού μείγματος του κλάδου καλωδίων και της σταθερής ανάπτυξης των κλάδων αλουμινίου και χαλκού.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για την περίοδο ανήλθαν σε 108 εκατ. ευρώ (πρώτο εξάμηνο 2020: 124 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω του επενδυτικού προγράμματος του κλάδου αλουμινίου που περιλαμβάνει το προηγμένο ψυχρό έλαστρο έξι ραούλων και την αυτοματοποιημένη γραμμή βαφής, το εργοστάσιο παραγωγής υποβρύχιων καλωδίων της Fulgor στην Κόρινθο και τις επενδύσεις για τη βελτίωση υποδομών του κλάδου χάλυβα.

Το κεφάλαιο κίνησης αυξήθηκε κατά 28% ή 215 εκατ. ευρώ σε σχέση με την 31η Δεκεμβρίου 2020, ως επακόλουθο της αύξησης των τιμών μετάλλου και των αυξημένων όγκων πωλήσεων.

Ο καθαρός δανεισμός των εταιριών της Viohalco αυξήθηκε σε 1.684 εκατ. ευρώ (31.12.2020: 1.581 εκατ. ευρώ), πριν από την αναπροσαρμογή βάσει του ΔΠΧΑ 16, κυρίως λόγω της αύξησης του κεφαλαίου κίνησης. Μετά την αναπροσαρμογή βάσει του ΔΠΧΑ 16, ο καθαρός δανεισμός ανήλθε σε 1.664 εκατ. ευρώ (2020: 1.560 εκατ. ευρώ).

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here