Στο στρατηγικό πλάνο και τις προτεραιότητες της Uni Systems, την παρουσία της στην Ελλάδα και τις διεθνείς αγορές, καθώς και τους μελλοντικούς της στόχους, αναφέρθηκε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας Γιάννης Λουμάκης κατά τη διάρκεια της δημοσιογραφικής συνάντησης που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 11 Μαΐου στην Αθήνα.

Έχοντας συμπληρώσει 59 χρόνια συνεπούς και αδιάλειπτης παρουσίας στον χώρο της πληροφορικής, η Uni Systems, μέλος του Ομίλου Quest, με θυγατρικές σε 5 χώρες και δραστηριοποίηση σε περισσότερες από 20 χώρες στην Ευρώπη, υλοποιεί ένα στρατηγικό σχέδιο που αντικατοπτρίζει τη δυναμική και τις προοπτικές της εταιρείας στο ευρύτερο πλαίσιο της ψηφιακής μετάβασης. 

Την εκδήλωση άνοιξε σύντομος χαιρετισμός του κ. Θεόδωρου Φέσσα, Προέδρου του Ομίλου Quest.  

Ακολούθησε συνοπτική παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2022, αναφορά στα 176 εκ. ευρώ των εσόδων και τα 550 εκ. ευρώ ανεκτέλεστου υπολοίπου, αλλά και στη δυναμική των βασικών τομέων δραστηριοποίησης, ήτοι του Διεθνούς, του Χρηματοοικονομικού, του Δημοσίου και του Ιδιωτικού Τομέα της εταιρείας, από τον Γιάννη Λουμάκη, ο οποίος στη συνέχεια παρουσίασε τους βασικούς πυλώνες του στρατηγικού σχεδίου που θα καθοδηγήσει την εταιρεία μέχρι το 2026. Αυτοί περιλαμβάνουν την επένδυση σε ψηφιακές λύσεις στις οριζόντιες περιοχές Cloud, Cybersecurity, Data Analytics, Managed Services και Customer Experience. Ταυτόχρονα, έκανε αναφορά στην περαιτέρω επέκταση στις αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Διεθνών οργανισμών, στις αγορές του χρηματοοικονομικού τομέα της Ν.Α. Ευρώπης αλλά και την εστίαση στα έργα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα Ελλάδα 2.0. 

Στον πρώτο χρόνο εφαρμογής του στρατηγικού σχεδίου, τα έσοδα των Ψηφιακών Πυλώνων παρουσίασαν αύξηση 18% (από 28 εκ. ευρώ το 2021 σε 33 εκ. ευρώ το 2022), και 5% αύξηση επί του συνολικού εσόδου, με ηγέτη την περιοχή του Cloud, τα έσοδα της οποίας ξεπέρασαν τα 9εκ. ευρώ. 

Στη συνέχεια, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Uni Systems αναφέρθηκε στον τομέα Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας με ευθύνη την υλοποίηση έργων ερευνητικών προγραμμάτων της Ελλάδας και της Ε.Ε. παρουσιάζοντας έσοδα 2,4εκ ευρώ το 2022, με ετήσια ανάπτυξη σε ποσοστό 23%. Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι μέσω της συγκεκριμένης δραστηριότητας δημιουργήθηκε το Pleiades IoT Innovation Cluster, που μετατράπηκε σε Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, και το iQnovus, το Κέντρο Καινοτομίας του Ομίλου Quest. 

O κ. Λουμάκης, αναφερόμενος στο επιτακτικό θέμα της έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού στην πληροφορική, το έθεσε ψηλά στις προτεραιότητες της Uni Systems και περιέγραψε τις πρωτοβουλίες προσέλκυσης και διατήρησης ανθρώπινου δυναμικού που έχει αναλάβει η εταιρεία που επί του παρόντος απασχολεί άνω των 1300 εργαζομένων. 

Τέλος, ο κ. Λουμάκης αναφέρθηκε στο Στρατηγικό Σχέδιο Βιώσιμης Ανάπτυξης που η Uni Systems υλοποιεί στο πλαίσιο της συνολικής στρατηγικής του Ομίλου Quest, οι 4 πυλώνες και η επίτευξη των 10 στόχων του οποίου, καθιστούν την εταιρεία μεταξύ των πρωτοπόρων στη βιώσιμη ανάπτυξη στον χώρο της πληροφορικής. 

Στη συνάντηση ήταν παρών ο Πρόεδρος του Ομίλου Quest κ. Θεόδωρος Φέσσας, η Αντιπρόεδρος κα Ευτυχία Κουτσουρέλη και ο Διευθύνων Σύμβουλος κ. Απόστολος Γεωργαντζής και οι επικεφαλής των Γενικών Διευθύνσεων της Uni Systems, που απάντησαν σε ερωτήσεις σχετικά με τους επιμέρους τομείς ευθύνης τους.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν μπορείτε να βρείτε στο επισυναπτόμενο infographic…

Uni Systems infographic May 2023