Κέρδη 657,6 εκατ. ευρώ, έναντι 941,8 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης, ανακοίνωσε για τη χρήση 2018 η Τράπεζα της Ελλάδος.

Τα καθαρά έσοδα της χρήσης 2018 διαμορφώθηκαν σε 1,199 δισ. ευρώ, ενώ τα έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, σε 343,4 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη θα διανεμηθούν με βάση τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 71 του Καταστατικού της Τράπεζας της Ελλάδος.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, μετά τη διανομή του προβλεπόμενου μερίσματος προς τους μετόχους, ποσό 644,3 εκατ. ευρώ θα μεταφερθεί υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Το μικτό μέρισμα ανά μετοχή που θα προταθεί στη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Τράπεζας για διανομή ανέρχεται σε 0,6720 ευρώ, αμετάβλητο σε σχέση με την προηγούμενη χρήση.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here