Περαιτέρω ανάπτυξη εργασιών σε συνάρτηση με τα νέα δεδομένα της αγοράς και της πορείας της ελληνικής οικονομίας διαβλέπει η κ. Άρτεμις Τσιμπούρη, προϊσταμένη Αντασφαλειών της ΜΙΝΕΤΤΑ Ασφαλιστικής.

Όπως σημειώνει στο Insurance & Reinsurance Outlook 2019, εκτιμά πως ο αντασφαλιστικός κλάδος έχει προσελκύσει επενδύσεις (κεφάλαια) ικανές ώστε να μην υπάρξουν ουσιαστικές μεταβολές στις τιμές των ασφαλιστικών προϊόντων, σε πιθανές αυξήσεις τιμολογίων στα αντασφάλιστρα.

Παραθέτει τα «υπέρ» και τα «κατά» της αντασφάλισης και το πώς επιδρά στα εποπτικά κεφάλαια των ασφαλιστικών, καταλήγοντας πως η αγορά αντασφάλειας από αξιόπιστους αντασφαλιστές κοστίζει, όμως τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα είναι τόσα που, στο τέλος της ημέρας, υπάρχει ισορροπία.

Στον Βάιο Κρόκο

 

  • Πώς βλέπετε την ελληνική ασφαλιστική αγορά; Βλέπετε ανάπτυξη, συγκέντρωση;

 

Ο ασφαλιστικός κλάδος στην Ελλάδα δεν διαφέρει ιδιαίτερα σε σχέση με τους υπόλοιπους κλάδους. Η ανάπτυξη κάθε κλάδου σχετίζεται με τη χώρα στην οποία δραστηριοποιείται και με την οικονομία της.

Αν και όλα τα στοιχεία δείχνουν πως η χώρα βρίσκεται σε μια θετική πορεία, αυτό δεν φαίνεται να αποτυπώνεται ακόμα στην πραγματική οικονομία, κι έτσι ακόμα οι καταναλωτές είναι διστακτικοί στην επένδυση σε ένα προϊόν πέραν των υποχρεωτικών.

Ωστόσο, κλείνοντας το 2018, αυτό που βλέπουμε πως η ελληνική ασφαλιστική αγορά είναι μια υγιής αγορά, με ανοδική πορεία, που στα επόμενα χρόνια πρόκειται να αναπτυχθεί περαιτέρω και να συνεισφέρει ακόμα περισσότερο στην κοινωνική στήριξη.

Παρ’ όλο που υπάρχει διεθνώς μια τάση συγκέντρωσης, ώστε να επιτευχθούν οικονομίες κλίμακας, πάντα υπάρχει χώρος για ανάπτυξη, ειδικότερα σε έναν τόσο ανθρωποκεντρικό κλάδο. Η ανάπτυξη της ασφαλιστικής συνείδησης σε σχέση με τις πολύτιμες συμβουλές που μπορεί να προσφέρει ο ασφαλιστικός σύμβουλος, αναλόγως των αναγκών του κάθε ασφαλιζόμενου σε σχέση με την ευελιξία των εταιρειών, μπορούν να διαφοροποιήσουν την τάση αυτή.

 

  • Πώς θα σας επηρεάσουν τυχόν αυξήσεις τιμολογίων στα αντασφάλιστρα που γράφετε;

 

Η αντασφαλιστική αγορά εξακολουθεί να είναι soft, παρά τις μεγάλες καταστροφικές ζημιές των τελευταίων ετών. Παράλληλα, έχει προσελκύσει πολλές επενδύσεις, με αποτέλεσμα να έχει υψηλά κεφάλαια να διαθέσει. Έτσι και σε αυτήν την ανανέωση δεν πρόκειται να δούμε τέτοιες αυξήσεις στις συμβάσεις που να επηρεάσουν ουσιαστικά τις τιμές των προϊόντων.

 

  • Ποια είναι τα «υπέρ» και τα «κατά» της αντασφάλισης; Πώς επιδρά στα εποπτικά κεφάλαια των ασφαλιστικών;

 

«Υπέρ» και «κατά» της αντασφάλισης: τεχνολογική υποστήριξη, συμβουλευτική υποστήριξη, ειδικότερα στις περιπτώσεις των εξειδικευμένων ασφαλίσεων, διασπορά του κινδύνου, μείωση της ανάγκης εξασφάλισης συμπληρωματικού κεφαλαίου. Όλα αυτά έχουν άμεση σχέση με τη φερεγγυότητα της εταιρείας, η οποία φυσικά ελέγχεται από τις εποπτικές αρχές.

Βέβαια, φυσικό επακόλουθο είναι το κόστος. Ως εκ τούτου, δεν υπάρχει «μαγική συνταγή» για το ύψος της αντασφάλισης που μπορεί να επιλεγεί. Εξαρτάται από τις επιλογές κάθε εταιρείας αναφορικά με το ύψος του κινδύνου που αναλαμβάνει.

 

  • Κοστίζει στους πρωτασφαλιστές η αντασφάλιση των κινδύνων;

 

Η αγορά αντασφάλειας από αξιόπιστους αντασφαλιστές κοστίζει. Όπως για τον καταναλωτή κοστίζει να αγοράσει μια αξιόπιστη ασφάλεια, έτσι και για τον ασφαλιστή κοστίζει να αγοράσει ποιοτική αντασφάλεια. Ωστόσο, τα οφέλη και τα πλεονεκτήματα, ποσοτικά και ποιοτικά, μερικά από τα οποία αναφέραμε παραπάνω, είναι τόσα που, στο τέλος της ημέρας, υπάρχει ισορροπία.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here