Αναγνωρίζοντας τη σπουδαιότητα των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για την ανάπτυξη της οικονομίας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη, τη βιωσιμότητα και την κοινωνική συνοχή, ο Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ), προτείνει μια σειρά από κατευθυντήριες γραμμές – συστάσεις.

Η νέα «εργαλειοθήκη» του ΟΟΣΑ για τις μικρομεσαίες έχει στόχο να τις καταστήσει πιο αποδοτικές και αποτελεσματικές.

Οι τρεις κατευθυντήριες γραμμές του Οργανισμού προβλέπουν:

1. Θέσπιση οριζόντιων και συνεκτικών προσεγγίσεων για τον σχεδιασμό και την εφαρμογή της πολιτικής για τις ΜμΕ και την επιχειρηματικότητα.

2. Διευκόλυνση της μετάβασης και της ανθεκτικότητας των ΜμΕ και των επιχειρηματιών.

3. Ενίσχυση της πρόσβασης των ΜμΕ και των επιχειρηματιών σε πόρους.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here