Ανάλυση του Κώστα Σιαμπράκου

Σε Αυγουστιάτικους ρυθμούς διακοπών κινήθηκε η αγορά των Αμοιβαίων Κεφαλαίων, την εβδομάδα που διανύσαμε, με τις διακυμάνσεις των καθαρών τιμών να περιορίζονται σε στενό εύρος και τους μεριδιούχους να έχουν το μυαλό τους περισσότερο στις παραλίες, παρά στις επενδυτικές τοποθετήσεις.

Παρατηρώντας τα πρωτογενή μεγέθη της αγοράς, η εικόνα της θερινής ραστώνης είναι ξεκάθαρη:

οριακή άνοδος του Ενεργητικού κατά 0,12% που το διαμόρφωσε στα 10,640 δις €, ανεπαίσθητη αύξηση της κεφαλαιοποίησης περί των 12,455 εκατ. €, μηδενική μεταβολή του ρυθμού μεριδίων και τελικό θετικό ισοζύγιο εισροών/εκροών 8,868 εκατ. €.

Η μέση απόδοση του συνόλου της αγοράς σημείωσε, επίσης, θετικό πρόσημο +0,19%.

Από τις 18 κατηγορίες των Α/Κ, οι 9 υπέστησαν ζημιές, οι 8 έκλεισαν με κέρδη και μία παρέμεινε αμετάβλητη (Μικτά Α/Κ).

Σε μέση υποχώρηση καθαρών τιμών ξεχώρισαν τα Μετοχικά Αμοιβαία Κεφάλαια Δείκτη με -0,73%, τα Ομολογιακά Α/Κ Κρατικά Αναπτυγμένων Χωρών με -0,51% και τα Funds of Funds Ομολογιακά με -0,35%.

Στον αντίποδα, την υψηλότερη μέση απόδοση επέτυχαν τα Μετοχικά Α/Κ Αναπτυσσομένων Αγορών με 1,42%, τα Funds of Funds Μετοχικά με 1,04% και τα Μετοχικά Α/Κ Διεθνή, μαζί με τα Μετοχικά Α/Κ Ευρωζώνης, με το ίδιο πρόσημο, 0,94%.

Ως προς το μέγεθος της συναλλαγών, σε πλήθος κατηγοριών υπήρξαν, μόλις, μερικές χιλιάδες ευρώ.

Το γεγονός ότι ο Θεσμός κινήθηκε με εισροές είναι καλοδεχούμενο, εν μέσω μάλιστα Αυγούστου.

Ως επί το πλείστων, η θετική αξία  της συνολικής συναλλακτικής εμπορευσιμότητας οφείλεται στις εισροές των 8,975 εκατ. €, που έλαβαν χώρα, στα Μικτά Α/Κ.

Ακολούθησαν τα ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης με 1,395 εκατ. € και τα Ομολογιακά Α/Κ Ελλάδας με 820 χιλ. €.

Αντιθέτως, τις μεγαλύτερες εκροές υπέστησαν τα Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας με 2,075 εκατ. €, τα Funds of Funds Μετοχικά με 1,647 εκατ. € και, σε απόσταση, τα Σύνθετα Α/Κ Absolute Return με 392 χιλ. €.

Η οριακή εβδομαδιαία αύξηση του Ενεργητικού, περιόρισε ακόμη περισσότερο τις απώλειές του σε σχέση με την έναρξη του έτους, στο -4,37%.

Οι συνολικές ζημιές της κεφαλαιοποίησης έπεσαν κάτω από το μισό εκατ. € (συγκεκριμένα στα 486,030 εκατ. €), το οποίο είναι ένα μέγεθος που μπορεί να καλυφθεί στους υπόλοιπους μήνες της χρονιάς. Ο αρνητικός ρυθμός των μεριδίων παρέμεινε στο -1,06%, οι δε εισροές αυξήθηκαν σε 152,839 εκατ. €.

Αν μη τι άλλο, η αξία των εισροών, ίσως, είναι και το μόνο αισιόδοξο γεγονός στο έτος που διανύουμε (στο οποίο ο αριθμός των προβλημάτων αντί να μειώνεται, τείνει να αυξάνεται).

Εν μέρει, αυτό οφείλεται, στη μεγάλη και πολυετή εμπειρία διαχείρισης προβλημάτων που διαθέτει ο Ελληνικός Θεσμός των Α/Κ, αλλά και στη πολύ ψύχραιμη φετινή επενδυτική συμπεριφορά των μεριδιούχων.

Οι τελευταίοι, μέχρι στιγμής, τα επενδυτικά τους “βλέμματα” τα έχουν στραμμένα στα Μικτά Α/Κ, με τοποθετήσεις αξίας 268,910 εκατ. €.

Αμέσως επόμενα τα Funds of Funds Μικτά με 88,268 εκατ. € και τα Funds of Funds Μετοχικά με 55,863 εκατ. €.

Σε αντίστροφη πορεία εκροών, ξεχωρίζουν τα Ομολογιακά Α/Κ Ελλάδας με 209,230 εκατ. €, τα Σύνθετα Α/Κ Absolute Return με 32,013 εκατ. € και τα Μετοχικά Α/Κ Ελλάδας με 31,952 εκατ. €. Στα τελευταία, αν προσθέσουμε και τις εκροές 12,545 εκατ. € των Μετοχικών Α/Κ Δείκτη, το μέγεθος της αρνητικής φετινής εμπιστοσύνης ως προς την Ελληνική αγορά, δυστυχώς, αυξάνεται.

Καλές και ξέγνοιαστες διακοπές σε όλες/ους.

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ
        Μεταβολή Μεταβολή Μέση
  Αριθμός Σύνολο Σύνολο Ενεργ/κού Μεριδίων Απόδοση
  ΟΣΕΚΑ Ενεργ/κού Μεριδίων 01-08-22 01-08-22 01-08-22
Κατηγορία(ες)   08-08-22 08-08-22 08-08-22 08-08-22 08-08-22
Funds of Funds Μετοχικά 41 744.154.520 153.873.324 0,86% 0,06% 1,04%
Funds of Funds Μικτά 40 1.842.517.448 441.387.556 0,14% 0,05% 0,24%
Funds of Funds Ομολογιακά 3 76.290.220 6.495.871 -0,35% -0,02% -0,35%
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ 9 342.420.226 49.836.320 0,42% 0,34% 0,01%
Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχ. Διάρκειας
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής 2 31.775.404 1.865.993 1,45% 0,79% 0,69%
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών 21 194.290.130 30.538.031 0,45% -0,19% 0,67%
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών 2 3.402.779 892.660 0,81% -0,15% 1,42%
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη 1 18.774.385 906.928 -0,73% 0,00% -0,73%
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή 7 29.017.823 3.642.263 1,28% 0,19% 0,94%
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας 42 1.256.877.588 492.033.886 -0,47% -0,16% -0,28%
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης 7 64.295.763 16.454.278 2,16% 0,27% 0,94%
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια 52 2.667.205.598 307.755.417 0,35% 0,17% 0,00%
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή 47 712.822.533 150.985.780 -0,16% -0,06% -0,08%
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας 47 1.687.089.421 280.096.056 0,17% 0,02% -0,02%
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά – Αναπτυγμένων Χωρών 7 440.052.685 121.459.636 -1,10% 0,00% -0,51%
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά – Αναπτυσσόμενων Χωρών
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης 6 107.936.565 23.731.696 0,61% 0,31% -0,15%
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Υψηλής Απόδοσης
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return 4 265.191.161 196.191.069 -0,22% -0,15% -0,07%
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου 12 155.457.109 15.361.618 -0,31% -0,16% -0,31%
ΣΥΝΟΛΑ 350 10.639.571.359 2.293.508.383 0,12% 0,00%  

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here