Στο ποσό των 22,4 εκατ. ευρώ εκτιμάται ότι θα ανέλθουν τα κεφάλαια που δύναται να αντληθούν από την αύξηση με μετρητά και δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων που πραγματοποιεί η Trastor.

To ποσό προκύπτει υπό την παραδοχή της πλήρους κάλυψης, και μετά την αφαίρεση των εκτιμώμενων εξόδων έκδοσης ποσού 420.000 ευρώ. Η εταιρεία σκοπεύει να επενδύσει το σύνολο των καθαρών κεφαλαίων που θα αντληθούν από την αύξηση (μείον ποσού ύψους 1 εκατ. ευρώ που θα διατεθεί ως κεφάλαιο κίνησης) και για κάλυψη των σχετικών εξόδων για τις νέες επενδύσεις.

  • Στο πλαίσιο της επενδυτικής της πολιτικής, η Trastor προτίθεται, μεταξύ άλλων, να προβεί στην απόκτηση τεσσάρων ακινήτων ιδιοκτησίας εταιρειών του oμίλου της Tράπεζας Πειραιώς και συγκεκριμένα για εμπορικό ακίνητο στη διασταύρωση των οδών Γρηγορίου Λαμπράκη αρ. 16 και Αγγέλου Μεταξά στη Γλυφάδα, συνολικής επιφανείας 207 τ.μ., έναντι συνολικού τιμήματος 1,9 εκατ. ευρώ, εμπορικό ακίνητο στη διασταύρωση των οδών Γρηγορίου Λαμπράκη αρ. 19 και Αγγέλου Μεταξά αρ. 18 στη Γλυφάδα, έναντι συνολικού τιμήματος 5,63 εκατ. ευρώ, εμπορικό ακίνητο επί της οδού Σωτήρος Διός αρ. 29 στον Πειραιά, έναντι συνολικού τιμήματος 1,465 εκατ. ευρώ, εμπορικό ακίνητο και ειδικότερα γραφείo β’ ορόφου μαζί με 10 θέσεις στάθμευσης σε κτιριακό συγκρότημα στη διασταύρωση Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 49 και Ζηρίδη στο Μαρούσι, έναντι συνολικού τιμήματος 2,3 εκατ. ευρώ.

Ως προς τη συμμετοχή των βασικών μετόχων στην αμκ, σύμφωνα πάντα με το ενημερωτικό, η Wert Red S.à.r.l. (συμμετοχή 55,99%) δήλωσε ότι, προτίθεται να ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που αναλογούν στο ποσοστό συμμετοχής της στην εταιρεία καθώς και να προεγγραφεί πλήρως για τυχόν αδιάθετες μετοχές που θα απομείνουν μετά την λήξη της προθεσμίας για την άσκηση των δικαιωμάτων προτίμησης των παλαιών μετόχων. Αντίστοιχα, η Τράπεζα Πειραιώς (συμμετοχή 35,39%) δήλωσε ότι προτίθεται να ασκήσει πλήρως τα δικαιώματα προτίμησης που αναλογούν στο ποσοστό συμμετοχής της στην εταιρεία.

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here