Οι τέσσερις ελληνικές συστημικές τράπεζες αναμένεται να βελτιώσουν την κερδοφορία τους φέτος λόγω της συνεχιζόμενης ενίσχυσης των ισολογισμών τους και τη μείωση των κόκκινων δανείων που έπεσαν στο 10% ή χαμηλότερα το 2021, σύμφωνα με έκθεση του οίκου S&P Global Ratings. Ο οίκος είχε προηγηθεί της αναβάθμισης της Moody’s με έκθεσή του

Η Πειραιώς, η Alpha Bank, η Εθνική Τράπεζα και η Eurobank, αναμένεται να αξιοποιήσουν τη δυναμική του περασμένου έτους. Ο οίκος προβλέπει περαιτέρω μειώσεις στις προβλέψεις για ζημίες δανείων το 2022, σε συνδυασμό με ποσπάθειες για έλεγχο του κόστους, οι οποίες θα στηρίξουν την κερδοφορία και πιθανότατα θα επιτρέψουν στην Εθνική και την Eurobank να επαναφέρουν τα μερίσματα από τα φετινά κέρδη, ενώ η Alpha Bank θα μπορούσε να ακολουθήσει ένα χρόνο αργότερα, λέει η S&P.

Η S&P αναμένει ότι ο δείκτης NPEs για το σύνολό του κλάδου θα μειωθεί σε περίπου 8% μέχρι το τέλος του 2022. Τα νέα NPEs αναμένεται να είναι περιορισμένα γιατί το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχει αποδεδειγμένα δείξει ανθεκτικότητα στην πανδημία COVID-19, και οι μεταρρυθμίσεις, συμπεριλαμβανομένου του νέου πτωχευτικού πλαισίου, έχουν βελτιώσει την κουλτούρα πληρωμών και τα ποσοστά ανάκτησης.

Η παρέμβαση της ΕΚΤ, οι εισροές καταθέσεων και η απομόχλευση έχουν στηρίξει τα προφίλ χρηματοδότησης και ρευστότητας των ελληνικών τραπεζών, όπως τονίζει η S&P η οποία αναμένει ότι οι συστημικές τράπεζες θα διατηρήσουν την πρόσβαση στις κεφαλαιαγορές ακόμη και σε ένα περιβάλλον λιγότερης ρευστότητας.

Οι προβλέψεις για βελτιωμένες επιδόσεις δεν είναι ωστόσο χωρίς κινδύνους, όπως επισημαίνει, και περιλαμβάνουν τις επιπτώσεις από τη σύγκρουση Ρωσίας-Ουκρανίας και την επιδείνωση στο μέτωπο μακροοικονομικής ανάκαμψης.

Ο οίκος επισημαίνει πως οι ισχυρότεροι ισολογισμοί θα τονώσουν τον ανταγωνισμό για νέο δανεισμό, ασκώντας πίεση στα περιθώρια κέρδους που θα μπορούσαν να διαβρωθούν περαιτέρω από το αυξημένο κόστος χρηματοδότησης. Παράλληλα, στους κινδύνους περιλαμβάνεται μια πιο έντονη πτώση των καθαρών εσόδων από τόκους (NII) λόγω μεγαλύτερης συρρίκνωσης του χαρτοφυλακίου δανείων από την αναμενόμενη, και η πίεση του περιθωρίου κέρδους από το αυξημένο κόστος χρηματοδότησης μετά την ολοκλήρωση των στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (TLTROs) από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Σύμφωνα με τον οίκο, η άμεση έκθεση της Eurobank σε Ρωσία και Ουκρανία φτάνει τα 130 εκατ. ευρώ, της Alpha Bank τα 43 εκατ. ευρώ, της Πειραιώς τα 42  εκατ. ευρώ, ενώ της Εθνικής είναι ελάχιστη. Ωστόσο, όπως τονίζει η S&P, η αυξημένη αστάθεια της αγοράς και η αποστροφή επενδυτών από το ρίσκο, μπορεί να δυσκολέψει τις ελληνικές τράπεζες να αντλήσουν κεφάλαια και να “πιάσουν” τις ελάχιστες απαιτήσεις για ίδια κεφάλαια και επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL).

 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here