Σε δυο μέρες και συγκεκριμένα την Παρασκευή 18/9/2020 θα λάβει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς το πόρισμα της Deloitte που αφορά λογιστικές καταστάσεις της εταιρείας MLS για τη χρήση του 2018 για τις οποίες η ΕΛΤΕ έθεσε επισήμως θέμα ορθότητας της αποτύπωσης των λογιστικών στοιχείων.

Το πόρισα εν συνεχεία θα στη δοθεί στη δημοσιότητα.

Η εισηγμένη αναφέρει πως κατόπιν σχετικού αιτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και σε συνέχεια της από 26/8/2020 ανακοίνωσης  σχετικά με την εξέλιξη του Ειδικού Ελέγχου που έχει ανατεθεί στην εταιρεία Deloitte Business Solutions A.E. προκειμένου, στο πλαίσιο κατάρτισης των οικονομικών καταστάσεων της χρήσης που έληξε στις 31.12.2019, να εξεταστεί η επαναδιατύπωση των συγκριτικών στοιχείων με εφαρμογή του ΔΛΠ 8, ανακοινώνει ότι το πόρισμα που θα προκύψει, θα παρουσιαστεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 18/9/2020 και στη συνέχεια θα δοθεί στη δημοσιότητα.

Η  περαιτέρω  καθυστέρηση  στην  ολοκλήρωση  του  εν  λόγω  Ειδικού  Ελέγχου,  οφείλεται  στην  εκτίμηση  που προέκυψε  τελευταία  να  ληφθούν  υπόψη,  μεταξύ  άλλων  και  στοιχεία  μελλοντικών  πωλήσεων  όπως  αυτά αποτυπώνονται στο νέο Business Plan 2021-2025, το οποίο συντάσσεται το τελευταίο διάστημα και βρίσκεται στην φάση της ολοκλήρωσης, καταλήγει η ανακοίνωση της εταιρείας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here