Την Τρίτη 5 Ιουνίου θα συνεχιστεί η επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Τηλέτυπος Α.Ε., με θέμα την εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, στην επαναληπτική έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 7 Μαΐου προσήλθαν τέσσερις μέτοχοι εκπροσωπούντες 4.861 μετοχές, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 0,004822% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.

Λόγω της σπουδαιότητος του θέματος της ημερησίας διατάξεως και της ιδιαίτερα χαμηλής αντιπροσωπευτικότητας εκπροσώπησης των μετόχων της εταιρείας, το σώμα αποφάσισε ομόφωνα την συνέχιση της συνεδριάσεως την Τρίτη 5η Ιουνίου 2018 και ώρα 12:30 στο ξενοδοχείο Hilton του Δήμου Αθηναίων (Βασ. Σοφίας 46), προστίθεται στην ανακοίνωση.

Επισημαίνονται ακόμη τα εξής:

Δικαίωμα συμμετοχής και ψήφου στη Γενική Συνέλευση  έχουν μόνο τα φυσικά και νομικά πρόσωπα που εμφανίζονται ως μέτοχοι της εταιρείας στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων που τηρείται στα “Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε.” (ΕΧΑΕ) κατά την έναρξη της 1ης Ιουνίου 2018 (ημερομηνία καταγραφής). Η μετοχική ιδιότητα θα πιστοποιείται ηλεκτρονικά μέσω σύνδεσης απ’ ευθείας της εταιρείας με τα αρχεία της ΕΧΑΕ.

 Για τη συμμετοχή στη Συνέλευση δεν απαιτείται η δέσμευση των μετοχών ή η τήρηση άλλης ανάλογης διαδικασίας. Διορισμός ή ανάκληση αντιπροσώπου του μετόχου γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στην εταιρεία τουλάχιστον τρείς (3) ημέρες πριν από την  ημερομηνία συνεδριάσεως.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here