Την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2022, η  Ένωση Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις πραγματοποίησε την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μελών της και εξέλεξε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. 

Η Συνέλευση εξέλεξε νέα μέλη του ΔΣ το οποίο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 

 • Θεόδωρος Αθανασόπουλος (Πρόεδρος) – Cepal Hellas
 • Αναστάσιος Πανούσης (Αντιπρόεδρος ) – doValue Greece
 • Αριστείδης Αρβανιτάκης – UCI Greece Loan Management Services
 • Νικόλαος Βαρδαραμάτος – QQuant Master Servicer
 • Αντώνης Μεσσάδος – EOS matrix
 • Μαρλέν Μηλιάδη – Intrum Hellas 
 • Αναστασία Σουλιώτη – Veraltis

O απερχόμενος Πρόεδρος του ΔΣ της ΕΕΔΑΔΠ και διευθύνων σύμβουλος της doValue, κ. Αναστάσιος Πανούσης, στην ομιλία του παρουσίασε τα στοιχεία για τη δραστηριότητα του κλάδου, αναφέρθηκε  στην συμβολή των εταιρειών-μελών στα σημαντικά βήματα που έγιναν την τελευταία τετραετία για την αντιμετώπιση του συσσωρευμένου ιδιωτικού χρέους και έκανε απολογισμό του έργου της Ένωσης.

Ο κ. Πανούσης ευχαρίστησε προσωπικά τα μέλη της Ένωσης για την εμπιστοσύνη τους και τη συνεργασία στη διάρκεια της θητείας του ως Προέδρου της Ένωσης και ανάφερε:

 • «Ξεκινήσαμε την Ένωση το Φεβρουάριο του 2019, με πλήρη συναίσθηση της σημασίας που έχει το πρόβλημα του σωρευμένου ιδιωτικού χρέους για την οικονομία και του κρίσιμου ρόλου μας για την επιτυχή αντιμετώπισή του. Σε αυτά τα τέσσερα χρόνια, ο κλάδος μας εξελίχθηκε σε ένα νέο πυλώνα του χρηματοπιστωτικού συστήματος.
 • Οι εταιρείες-μέλη μας διαχειρίστηκαν και ρύθμισαν δάνεια όλων των κατηγοριών, συνολικού ύψους άνω των 17 δισεκατομμυρίων ευρώ.
 • Έδωσαν σε χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις τη δυνατότητα να αποπληρώσουν τις οφειλές τους και να ανακτήσουν την πρόσβασή τους στο τραπεζικό σύστημα, μέσα από ρεαλιστικές ρυθμίσεις και, στις πλείστες περιπτώσεις, με άφεση χρέους.
 • Συνέβαλαν, με τον τρόπο αυτό στην ανάκτηση σημαντικού δυναμικού για την ανάπτυξη της οικονομίας.
 • Εύχομαι στο νέο Πρόεδρο της Ένωσης κάθε επιτυχία στο έργο που αναλαμβάνει σε μια καίρια συγκυρία για τον κλάδο.»

Ο νεοεκλεγείς Πρόεδρος της Ένωσης και διευθύνων σύμβουλος της Cepal, κ. Θεόδωρος Αθανασόπουλος στην πρώτη συνεδρίαση του νέου ΔΣ που ακολούθησε της Συνέλευσης, ευχαρίστησε τον απερχόμενο πρόεδρο και σημείωσε:

 • «Ο σχεδιασμός των ενεργειών της Ένωσης για το επόμενο διάστημα, θα εξακολουθήσει να εστιάζει στη διατήρηση του θεσμικής μας παρουσίας και την ενίσχυση του ρόλου της ΕΕΔΑΔΠ ως συλλογικού φορέα εκπροσώπησης των Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια και Πιστώσεις».

Η Συνέλευση, στην οποία συμμετείχαν 18 Mέλη της Ένωσης, ενέκρινε τις Οικονομικές Καταστάσεις και την Έκθεση Πεπραγμένων (Απολογισμό) του ΔΣ για τη διαχειριστική χρήση 2021 και απάλλαξε το ΔΣ από κάθε ευθύνη για αυτήν, ενώ ενέκρινε τον προϋπολογισμό και το πρόγραμμα δράσης για την τρέχουσα χρήση.

Στον απολογισμό πεπραγμένων παρουσιάστηκαν μεταξύ άλλων τα βασικά μεγέθη που χαρακτηρίζουν τον κλάδο των εταιρειών διαχείρισης, τα οποία απεικονίζονται παρακάτω : 

 • Δάνεια υπό διαχείριση (AUMs) άνω των 120 δις ευρώ
 • 20 εταιρείες-μέλη 
 • Στελεχιακό δυναμικό: πάνω από 5.000 εργαζόμενοι
 • Από το 2020 έως σήμερα:
  • Ρυθμίσεις/αναδιαρθρώσεις δανείων εκτός τραπεζικών χαρτοφυλακίων ύψους άνω των 8 δις ευρώ
  • Δάνεια τραπεζικών χαρτοφυλακίων ύψους άνω των 8,5 δις ευρώ μετατράπηκαν από μη εξυπηρετούμενα σε ενήμερα  
 • Εξυπηρέτηση δανειοληπτών: Το τελευταίο 12μηνο απαντήθηκαν περισσότερες από 1,5 εκ. κλήσεις οφειλετών, ενώ έγινε διαχείριση περισσότερων από 300 χιλιάδες έγγραφων αιτημάτων.

Επίσης παρουσιάστηκαν οι ενέργειες και ο ρόλος της Ένωσης σε θεσμικές πρωτοβουλίες που αφορούν τη διαχείριση καθυστερούμενων δανείων. Τέλος, έγινε αναφορά στις δράσεις ΕΚΕ της Ένωσης το οποίο, στην τρέχουσα χρήση, περιλαμβάνει εθελοντική προσφορά των εργαζομένων του κλάδου για το Περιβάλλον, δωρεές σε ιδρύματα κοινωφελούς σκοπού και υποστήριξη του προγράμματος @ξία, με αντικείμενο τη χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό των παιδιών.-