Σε έκτακτη γενική συνέλευση, την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου, προχωρά η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή προκειμένου να εγκρίνει, κυρίως, δύο θέματα.
Για πρώιμο Δώρο Χριστουγέννων, πρόκειται καθώς:
  •       –   Διανομή κερδών και προαιρετικών αποθεματικών της Εταιρείας των χρήσεων έως 31.12.2019, σύμφωνα με το άρθρο 162 παρ. 3 του ν. 4548/2018, συνολικού καθαρού ποσού Ευρώ 19.695.365,30, ήτοι ποσού Ευρώ 0,17 ανά μετοχή.
  •        – Διάθεση μετοχών της Εταιρείας σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ανώτερα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρ. 114 του Ν. 4548/2018.
Πρόταση δωρεάν διάθεσης έως δύο εκατομμυρίων πεντακοσίων χιλιάδων (2.500.000) νέων μετοχών που θα εκδοθούν με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών από την έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο σε εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και ανώτερα διοικητικά στελέχη της Εταιρείας λόγω της συνεισφοράς τους στην επίτευξη των χρηματοοικονομικών στόχων, στην υλοποίηση νέων έργων καθώς και στην αύξηση της κερδοφορίας της Εταιρείας εντός της τριετίας 01.01.2021- 31.12.2023
     Αυτά είναι.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here