Του Βάιου Κρόκου

Σήμα για περαιτέρω κινητικότητα και κατά συνέπεια επενδύσεις, εν μέσω σημαντικών εξελίξεων που παρατηρούνται στο ενεργειακό τοπίο, αποτελεί το γεγονός ότι η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΉ ξεκινά τις διαδικασίες για την έκδοση ομολογιακού δανείου το οποίο υπολογίζεται να ανέλθει από 120 ως 150 εκ. ευρώ.

Η θυγατρική του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ συνεχίζει απρόσκοπτα επενδύσεις στον τομέα της ενέργειας τόσο εγχώρια όσο και στο εξωτερικό.

Γενικότερα, η εταιρεία κατέχει ηγετική στον τομέα των ΑΠΕ στην Ελλάδα με την συνολική εγκατεστημένη ισχύ του Ομίλου να ανέρχεται σήμερα σε 1.390 MW.

Επιγραμματικά, ο όμιλος έχει εγκαταστήσει και λειτουργεί:

-607 MW στην Ελλάδα,

-651 MW στις ΗΠΑ

-και 132 MW στην Ν.Α Ευρώπη.

Συνολικά, η εταιρεία λειτουργεί, κατασκευάζει ή έχει πλήρως αδειοδοτήσει 1.512 MW εγκαταστάσεων ΑΠΕ, στην Ευρώπη και την Αμερική.

Στρατηγικός στόχος για την εταιρεία είναι να προσεγγίσει το μέγεθος των 2.000 MW έργων ΑΠΕ σε λειτουργία.

Υπενθυμίζεται πως πρόσφατα – στις 19 Σεπτεμβρίου – τέθηκε σε λειτουργία το νέο αιολικό πάρκο (Fluvanna II) ισχύος 158 MW στο Τέξας των ΗΠΑ, το οποίο θα ενισχύσει τα αποτελέσματα του τομέα ενέργειας του Ομίλου.

Σε χθεσινή ανακοίνωση της εταιρείας

“Η «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ» σύμφωνα με τον Ν. 3556/2007 και τον Κανονισμό (ΕΕ) 596/2014, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με την από 25.09.2019 συνεδρίαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, αποφάσισε:

(α) την παροχή εγγύησης προς την «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ», μέλος του ΟΜΙΛΟΥ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ και,

(β) τη σύσταση ενεχύρου δυνάμει των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του Ν. 4548/2018 και κατ’ εφαρμογή αυτών του ν.δ. 17.07.1923 περί ανωνύμων εταιρειών, επί των απαιτήσεων που απορρέουν από τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας, στο πλαίσιο της έκδοσης από την «ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ» κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου το οποίο διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 4548/2018 και όσες διατάξεις του Ν. 3156/2003 παραμένουν σε ισχύ μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 4548/2018, ποσού εκατόν είκοσι εκατομμυρίων ευρώ (€ 120.000.000) κατ’ ελάχιστον και έως εκατόν πενήντα εκατομμυρίων ευρώ (€ 150.000.000), με διάθεση των ομολογιών μέσω δημόσιας προσφοράς και εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Οργανωμένης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών”.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here