Θέλει πολύ μελέτη το νομοσχέδιο που φιλοδοξεί να αντικαταστήσει τον νόμο 2190/1920 που διέπει το δίκαιο των Ανωνύμων Εταιρειών και από χθες βρίσκεται στη βάση της δημόσιας διαβούλευσης.

Μία από τις βασικότερες αλλαγές να είναι η κατάργηση έκδοσης των ανωνύμων μετοχών.

Από την 1 Ιανουαρίου 2019 που θα τεθεί σε ισχύ το νέο πλαίσιο οι ελληνικές ανώνυμες εταιρείες δεν θα μπορούν πλέον να εκδίδουν ανώνυμες μετοχές.

Ανώνυμες μετοχές που έχουν εκδοθεί από ελληνικές ανώνυμες εταιρείες ονομαστικοποιούνται αυτοδίκαια την 1η Ιανουαρίου 2020.

Ένα από τα βασικά επιχειρήματα για την κατάργησή τους είναι ότι έτσι θα διευκολυνθεί η αντιμετώπιση του ξεπλύματος ‘‘μαύρου χρήματος’’.

Οι νέες ρυθμίσεις αποβλέπουν σε μια καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία της εταιρείας, αξιοποιούν την τεχνολογία, βελτιώνουν τη θέση των μετόχων, απλοποιούν την εταιρικά ‘‘καθημερινότητα’’ με αντίστοιχη εξοικονόμηση κόστους, και εισάγουν καινοτομίες που κρίθηκαν ότι μπορούν να ενδιαφέρουν τον επιχειρηματικό κόσμο.

Πρότυπα των διατάξεων αποτέλεσαν αντίστοιχες διατάξεις αλλοδαπών δικαίων ή προήλθαν από την ελληνική εμπειρία. Τα ζητήματα του ελάχιστου μερίσματος ρυθμίζονται εξ ολοκλήρου στον νόμο με κατάργηση των διατάξεων του αναγκαστικού νόμου 148/1967».

Μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο προβλέπει ότι οι ανώνυμες εταιρείες (Α.Ε.) θα μπορούν να εκδίδουν και τίτλους κτήσης μετοχών της εταιρείας (warrants) που υφίστανται ήδη στον τραπεζικό τομέα. Επίσης, οι μη εισηγμένες θα μπορούν να εκδίδουν και άυλους τίτλους. Ακόμα θεσπίζεται η υποχρέωση της εφαρμογής πολιτικής αποδοχών και της σύνταξης ετήσιας έκθεσης αποδοχών προκειμένου να υπάρχει μεγαλύτερη διαφάνεια σε ό,τι αφορά τις αμοιβές των μελών των διοικητικών συμβουλίων.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here