Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά από φόρους του ομίλου ΕΧΑΕ κατά το α’ τρίμηνο του 2018 έφτασαν το 1,2 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με 436 χιλ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2017.

Μετά τις ζημιές αποτίμησης χρεογράφων ύψους 334 χιλ. ευρώ, τα καθαρά κέρδη ανά μετοχή το α’ τρίμηνο του 2018 διαμορφώνονται σε 0,016 ευρώ έναντι 0,001 ευρώ το α’ τρίμηνο 2017.

Ο κύκλος εργασιών του ομίλου ανήλθε στα 7,1 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο 2018 έναντι 5,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, αυξημένος κατά 29%, ενώ μετά την αφαίρεση του Πόρου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, τα συνολικά ενοποιημένα έσοδα διαμορφώθηκαν στα 6,8 εκατ. ευρώ έναντι 5,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 27,5%.

Τα ενοποιημένα έσοδα του ομίλου είναι αυξημένα κυρίως λόγω της αύξησης της συναλλαγματικής δραστηριότητας στην αγορά αξιών.

Συγκεκριμένα το α’ τρίμηνο 2018 η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών ανήλθε στα 72 εκατ. ευρώ, έναντι 41,5 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου περσινού τριμήνου, παρουσιάζοντας αύξηση 73,3%.

Η μέση κεφαλαιοποίηση της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς αυξήθηκε κατά 27,3% σε σύγκριση με το α’ τρίμηνο 2017 (56,4 δισ. έναντι 44,3 δισ.).

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here