του Γιάννη Λεοντάρη

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέσπισε νέα μέτρα για τη βελτίωση των επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης, με στόχο την υποστήριξη της άμεσης και αποτελεσματικής ανταπόκρισης σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης μέσω του 112, του ενιαίου αριθμού έκτακτης ανάγκης της ΕΕ.

 

  • Ειδικότερα, πριν μερικές ημέρες εκδόθηκε ένας νέος κανονισμός, ο οποίος θεσπίζει μέτρα για τη βελτίωση των πληροφοριών εντοπισμού του καλούντος, της πρόσβασης των τελικών χρηστών με αναπηρίες και της δρομολόγησης των επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης στα καταλληλότερα κέντρα λήψης κλήσεων έκτακτης ανάγκης.

 

Στόχος είναι να ληφθούν υπόψη οι τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις και να διασφαλιστεί η συνεπής εφαρμογή τους στις επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία και η ασφάλεια των πολιτών σε ολόκληρη την ΕΕ.

Σύμφωνα με τον κανονισμό, απαιτείται επίσης από τα κράτη μέλη να συνεργάζονται με την Επιτροπή για τον προσδιορισμό κοινών απαιτήσεων διαλειτουργικότητας όσον αφορά τις εφαρμογές επικοινωνίας έκτακτης ανάγκης.

Ο κανονισμός αναγνωρίζει τη μετάβαση σε δίκτυα που βασίζονται αποκλειστικά στο πρωτόκολλο internet (IP) και απαιτεί από τα κράτη μέλη να υποβάλουν έναν «οδικό χάρτη» για την αναβάθμιση των εθνικών τους συστημάτων, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν και να επεξεργάζονται επικοινωνίες έκτακτης ανάγκης και να ανταποκρίνονται σ’ αυτές μέσω τεχνολογίας πακετομεταγωγής.

Οι τεχνολογικές εξελίξεις επιτρέπουν στους τελικούς χρήστες να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μέσω ενός ευρύτερου φάσματος υπηρεσιών διαπροσωπικών επικοινωνιών.

Οι επικοινωνίες που βασίζονται στο πρωτόκολλο internet (φωνητικές επικοινωνίες, επικοινωνίες κειμένου και επικοινωνίες μέσω βίντεο) θα επιτρέψουν την παροχή επικοινωνιών έκτακτης ανάγκης και συναφών πληροφοριών, καθιστώντας τις πιο αποτελεσματικές. Ο κανονισμός είναι δεσμευτικός και ισχύει άμεσα σε όλα τα κράτη μέλη, τα οποία πρέπει να υποβάλλουν εκθέσεις στην Επιτροπή και να παρέχουν τακτικές ενημερώσεις σχετικά με τις υποχρεώσεις που θεσπίζει.

 

Σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της ΕΕ, από τις 270 εκατομμύρια κλήσεις έκτακτης ανάγκης που πραγματοποιούνται στην ΕΕ, πάνω από τις μισές πραγματοποιούνται μέσω του ενιαίου αριθμού έκτακτης ανάγκης 112.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here