Αισιόδοξες είναι οι πρώτες ενδείξεις για τα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου Talanx το οικονομικό έτος 2022. 

Με βάση τα ενοποιημένα, μη ελεγμένα στοιχεία, ο Όμιλος ενημέρωσε ότι υπερέβη ελαφρά τον στόχο του για το οικονομικό έτος 2022 με αύξηση 16%, στα 1,17 δισεκατομμύρια ευρώ όσον αφορά τα οικονομικά έσοδα. Η πρόβλεψή της ήταν για ένα ποσό της τάξης του 1,05-1,15 δισ. ευρώ.

Τα ακαθάριστα εγγεγραμμένα ασφάλιστρα αυξήθηκαν κατά διψήφιο ποσοστό 17,0% στα 53,4 δισ. ευρώ, ενώ στο 12,9%, η απόδοση των ιδίων κεφαλαίων, πολύ πάνω από τον ελάχιστο στόχο του 8,4%.

Για το οικονομικό έτος 2023, ο Όμιλος αναμένει καθαρά έσοδα περίπου 1,4 δισ. ευρώ.

Το Διοικητικό Συμβούλιο σκοπεύει να αυξήσει το μέρισμα για το οικονομικό έτος 2022 κατά 25% στα 2,00 ευρώ (1,60) ανά μετοχή.

Με την επιφύλαξη έγκρισης από το Εποπτικό Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση, ο Όμιλος Talanx θέτει έτσι το σημείο εκκίνησης για τον νέο κύκλο στρατηγικής για την περίοδο έως το 2025, ο οποίος ανακοινώθηκε τον Δεκέμβριο του 2022. Αυτό προβλέπει άνοδο 25% στα καθαρό εισόδημα του Ομίλου έως το 2025, σε σύνολο 1,6 δισ. ευρώ, αύξηση μερίσματος 25% για το 2022 σε 2,00 ευρώ και περαιτέρω αύξηση 25% σε 2,50 ευρώ έως το 2025. Η απόδοση ιδίων κεφαλαίων προβλέπεται να υπερβεί το 10% έως το 2025 .

Ο Όμιλος Talanx θα δημοσιεύσει τα τελικά βασικά οικονομικά του στοιχεία και τις πλήρεις ενοποιημένες οικονομικές του καταστάσεις στις 15 Μαρτίου 2023.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here