Οκτώ είναι τελικά οι ενδιαφερόμενοι που υπέβαλαν μη δεσμευτικές προσφορές για την εξαγορά του ιχθυοκαλλιεργητικού ομίλου Avramar, με τις τράπεζες να προετοιμάζουν τις επόμενες κινήσεις τους.   

Πλέον Eurobank, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς και Alpha Bank που αποτελούν τους πιστωτές της Avramar θα εξετάσουν τις προσφορές και θα καταρτίσουν μια short list εταιρειών από τις οποίες θα ζητήσουν να υποβάλλουν δεσμευτικές προσφορές. Στη short list εταιρειών θα ενταχθούν αυτές που, μεταξύ άλλων, θα προσφέρουν καλύτερο τίμημα (συμπεριλαμβανομένου του ύψους του κουρέματος των δανείων που θα ζητήσουν). 

Η εταιρεία λειτουργεί κανονικά με την τελευταία «ένεση» των 20 εκατ. ευρώ από τις τράπεζες που έχουν ανεβάσει το ύψος των δανείων της Avramar προς τους δανειστές στα 356 εκατ. ευρώ.