του Κώστα Σιαμπράκου

Νέα υψηλά έτους για το Ενεργητικό επεφύλαξαν οι πρώτες ημέρες του Μαΐου, καθώς η ολοκληρωτική επιστροφή των μεριδιούχων από τις Πασχαλινές διακοπές, επανάφερε το φετινό έντονο ενδιαφέρον για τοποθετήσεις σε συγκεκριμένες κατηγορίες Αμοιβαίων Κεφαλαίων, οδηγώντας το τελικό ισοζύγιο εισροών/εκροών σε αυξημένη θετική συναλλακτική αξία.

Αναλυτικότερα, ο εβδομαδιαίος όγκος εισροών άγγιξε τα 46,041 εκατ. €, υπερκάλυψε τις απώλειες της κεφαλαιοποίησης από την μέση αρνητική απόδοση -0,29% της αγοράς, με αποτέλεσμα το Ενεργητικό να ενισχυθεί κατά 0,38%.

Η εν λόγω, παραπάνω ενίσχυσή του Ενεργητικού, ήταν που οδήγησε την κεφαλαιοποίηση σε νέα φετινά ποσοστιαία υψηλά 14,83% και τη διαμόρφωσε στα 12,496 δις €, αυξημένη κατά 1,613 δις € σε σχέση με την έναρξη της χρονιάς.

Με τις εισροές να ανέρχονται, μέχρι τώρα, στα 1,116 δις €, κατέχουν τα ηνία στην εκτίναξη του Ενεργητικού, με συμμετοχή 69,14% σε αυτό το ρυθμό ανόδου.

Αν και ο μέσος εβδομαδιαίος ρυθμός εισροών μειώθηκε σε σχέση με το προηγούμενο 7ήμερο στα 64,009 εκατ. € (ομοίως και ο μέσος ημερήσιος ρυθμός στα 9,144 εκατ. €), παρ΄ όλα αυτά, η ένταση των αγορών μεριδίων πρωτίστως σε Α/Κ Ομολογιακού τύπου συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος και ετήσιου μερίσματος – αλλά και ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ – παραμένει σε σημαντικά επίπεδα.

Σε συνδυασμό με τη συνεχή δημιουργία νέων Α/Κ τέτοιου τύπου (είχαμε την έναρξη ακόμη ενός παρομοίου Α/Κ την εβδομάδα που διανύσαμε), εύλογα, λοιπόν, καταλήγουμε στη πρόβλεψή για αξία εισροών περί του 1.5 δις €, μέχρι τη συμπλήρωση του πρώτου 6μήνου.

Το επενδυτικό ενδιαφέρον παρέμεινε στα Ομολογιακά Α/Κ Ελλάδας με θετικό ισοζύγιο συναλλαγών αξίας 30,091 εκατ. € (711,597 εκατ. € εντός του 2023), στα Ομολογιακά Α/Κ Διεθνή με 10,834 εκατ. € (526.907 εκατ. € από την αρχή του έτους) και στα ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ με 6,321 εκατ. € (97,707 εκατ. € στη διάρκεια της χρονιάς).

Η ακόμη μία εβδομάδα εισροών 4,021 εκατ. € στα Μικτά Α/Κ, επιβεβαιώνει την αλλαγή τάσης των μεριδιούχων προς αυτά και τη διακοπή των μέχρι πρότινος εκροών (12,979 εκατ. € εντός του 2023).

Στον αντίποδα, τις εντονότερες εκροές υπέστησαν τα Funds of Funds Ομολογιακά με 3,991 εκατ. €, τα Μετοχικά Α/Κ Ευρωζώνης με 1,478 εκατ. € και τα Funds of Funds Μικτά με 1,450 εκατ. € (οδηγώντας το πτωτικό φετινό ισοζύγιο των τελευταίων σε ακόμη σε υψηλότερή αρνητική αξία, της τάξεως των 126,989 εκατ. €).

Ως προς την κίνηση των καθαρών τιμών, η εβδομάδα κύλισε σχεδόν μικτά (παρά το αρνητικό μέσο πρόσημο του συνόλου της αγοράς), με τις 10 κατηγορίες να καταγράφουν κέρδη και τις 8 ζημιές.

Σε μέση θετική απόδοση ξεχώρισαν τα Ομολογιακά Α/Κ Κρατικά Αναπτυγμένων Αγορών με 0,80%, τα Ομολογιακά Α/Κ Διεθνή με 0,58% και τα Ομολογιακά Α/Κ Ελλάδας με 0,48%. Αντιθέτως, σε μέση αρνητική απόδοση ηγήθηκαν τα Μετοχικά Α/Κ Αναπτυσσομένων Αγορών με -2,17%, τα Μετοχικά Α/Κ Δείκτη με -1,91% και τα Μετοχικά Α/Κ Ευρωζώνης με -1,43%.

Το ζητούμενο με τις αποδόσεις για το υπόλοιπο τους έτους είναι πως θα κινηθούν οι αγορές μετά την – ίσως – τελευταία αύξηση 0,25% των επιτοκίων, που ανακοίνωσε η Αμερικανική κεντρική τράπεζα την Τετάρτη 3εις του μηνός, αλλά και τις ανακοινώσεις της ΕΚΤ την Πέμπτη.

Παρότι ο επικεφαλής της FED, κος Πάουελ, άφησε “ανοιχτή τη πόρτα” για περισσότερες αυξήσεις, οι αγορές θεωρούν ότι ο παγκόσμιος κύκλος νομισματικής σύσφιξης έχει φθάσει στο τέλος του.

Θα δούμε…

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ, ΜΕΡΙΔΙΩΝ ΟΣΕΚΑ & ΜΕΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΣΕΚΑ
        Μεταβολή Μεταβολή Μέση
  Αριθμός Σύνολο Σύνολο Ενεργ/κού Μεριδίων Απόδοση
  ΟΣΕΚΑ Ενεργ/κού Μεριδίων 24-04-23 24-04-23 24-04-23
Κατηγορία(ες)   02-05-23 02-05-23 02-05-23 02-05-23 02-05-23
Funds of Funds Μετοχικά 41 684.092.815 153.602.847 -0,53% -0,13% -0,41%
Funds of Funds Μικτά 41 1.650.630.535 415.683.668 0,01% -0,08% 0,02%
Funds of Funds Ομολογιακά 5 72.683.554 6.431.106 -4,72% -5,41% 0,26%
ΑΚΧΑ Κυμαινόμενης ΚΑΕ 12 498.530.154 85.598.965 1,22% 2,59% 0,04%
Διαχείρισης Διαθεσίμων Βραχ. Διάρκειας
Μετοχικά ΑΚ Αμερικής 2 27.644.543 1.715.993 0,20% -0,28% 0,45%
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυγμένων Αγορών 22 185.006.730 28.052.365 -0,13% 0,03% -0,92%
Μετοχικά ΑΚ Αναπτυσσομένων Αγορών 2 3.176.083 880.117 -1,15% 0,00% -2,17%
Μετοχικά ΑΚ Δείκτη 1 24.029.759 906.928 -1,91% 0,00% -1,91%
Μετοχικά ΑΚ Διεθνή 7 26.946.366 3.479.792 -1,34% -0,88% -0,08%
Μετοχικά ΑΚ Ελλάδας 44 1.464.389.897 419.193.965 -1,22% -0,12% -1,32%
Μετοχικά ΑΚ Ευρωζώνης 8 61.945.077 12.765.467 -3,82% -0,08% -1,43%
Μικτά Αμοιβαία Κεφάλαια 50 2.884.284.163 304.297.483 0,20% 0,11% -0,26%
Ομολογιακά ΑΚ Διεθνή 57 1.251.688.371 205.094.313 1,63% 0,43% 0,58%
Ομολογιακά ΑΚ Ελλάδας 53 2.654.845.193 376.284.246 1,54% 0,70% 0,48%
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά – Αναπτυγμένων Χωρών 7 430.085.950 122.143.271 1,51% 0,14% 0,80%
Ομολογιακά ΑΚ Κρατικά – Αναπτυσσόμενων Χωρών
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Επενδυτικής Διαβάθμισης 4 73.332.726 21.085.907 -0,50% -0,21% 0,45%
Ομολογιακά ΑΚ μη Κρατικά Υψηλής Απόδοσης
Σύνθετα ΑΚ Absolute Return 4 240.764.823 177.453.668 -0,08% -0,34% 0,26%
Σύνθετα ΑΚ Ειδικού Τύπου 15 261.533.121 27.181.694 -0,90% -0,08% 0,02%
ΣΥΝΟΛΑ 375 12.495.609.863 2.361.851.796 0,38% 0,17%  

Πηγή: Ένωση Θεσμικών Επενδυτών. Επεξεργασία στοιχείων: Κώστας Σιαμπράκος