Στο 5,57% φθάνει η συμμετοχή της Παγκρήτιας Τράπεζας στην Attica Bank μετά την  αύξηση κεφαλαίου στην τράπεζα. Αντίστοιχα, το ποσοστό του ΤΜΕΔΕ που δεν συμμετείχε τελικά στην αύξηση υποχωρεί κάτω από το 5%.

Τα παραπάνω στοιχεία για τις μεταβολές στο μετοχολόγιο της τράπεζας αναφέρει σε επίσημη ανακοίνωσή της η Attica Bank προς ενημέρωση των Αρχών και του επενδυτικού κοινού.

Το 5,57% συμμετοχής της Παγκρήτιας Τράπεζας αντιστοιχεί σε 2.506.921 μετοχές ενώ το ποσοστό του ΤΜΕΔΕ υποχώρησε στο 4,45%, το οποίο αντιστοιχεί σε 2.005.279 μετοχές. Πριν την αύξηση το ΤΜΕΔΕ είχε μετοχικό μερίδιο 20,11% στην Attica Bank.

Ειδικότερα η ανακοίνωση της Attica Bank αναφέρει:

Α.         Σε συνέχεια της από 27.04.2023 ανακοίνωσής της και της από 03.05.2023 σχετικής γνωστοποίησης σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία Παγκρήτια Τράπεζα Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία («Παγκρήτια»), η Attica Bank Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία (η «Τράπεζα») ανακοινώνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007, όπως ισχύει, ότι με την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 30.12.2022 και κατά την 28.04.2023 (ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών) το ποσοστό επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει η Παγκρήτια στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας, διαμορφώνεται σε 5,57%, το οποίο αντιστοιχεί σε 2.506.921 δικαιώματα ψήφου κοινών ονομαστικών μετοχών επί συνόλου 45.033.921 κοινών, ονομαστικών μετοχών.

Β.         Σε συνέχεια της από 27.04.2023 ανακοίνωσής της και της από 02.05.2023 σχετικής γνωστοποίησης σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου του Ταμείου Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων («ΤΜΕΔΕ») περί σημαντικών μεταβολών σε δικαιώματα ψήφου, η Τράπεζα ανακοινώνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3556/2007, όπως ισχύει, ότι με την ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που αποφασίστηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων στις 30.12.2022, και κατά την 28.04.2023 (ημερομηνία έναρξης της διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών) το ποσοστό επί του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου που κατέχει το ΤΜΕΔΕ στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας, διαμορφώνεται σε 4,45%, το οποίο αντιστοιχεί σε 2.005.279 δικαιώματα ψήφου κοινών ονομαστικών μετοχών επί συνόλου 45.033.921 κοινών, ονομαστικών μετοχών.

Το αντίστοιχο ποσοστό που κατείχε το ΤΜΕΔΕ πριν την ολοκλήρωση της αύξησης ανερχόταν σε 20,11%, το οποίο αντιστοιχούσε σε 2.005.279 δικαιώματα ψήφου κοινών ονομαστικών μετοχών επί συνόλου μετοχών 9.971.190.