του Αθανάσιου Αγγελακάκη, Ιδιοκτήτη και Διευθύνοντος Συμβούλου της Αγγελακάκης & Συνεργάτες

Η συμβουλευτική υπηρεσία αποτελεί έναν ουσιαστικό παράγοντα για την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων, ειδικά κατά τη διάρκεια περιόδων αβεβαιότητας και οικονομικών προκλήσεων.

Η διαχείριση κρίσεων και η ανάδειξη ευκαιριών είναι ζωτικής σημασίας κατά τις εποχές προκλήσεων, καθώς αποτελούν τομείς που απαιτούν άμεσες, στοχευμένες και εφαρμόσιμες λύσεις. Η πανδημία του COVID-19, για παράδειγμα, υπογράμμισε την ανάγκη για αποτελεσματική διαχείριση κρίσεων και ταχεία προσαρμογή στις νέες πραγματικότητες, καθιστώντας την πιο επιτακτική από ποτέ.

Μέσω της συμβουλευτικής οι επιχειρήσεις ενδυναμώνονται για να αναλύσουν και να αξιολογήσουν την τρέχουσα κατάστασή τους, να προσδιορίσουν τις πιθανές επιπτώσεις και να εφαρμόσουν στρατηγικές που θα τις καθιστούν πιο ανθεκτικές. Επιπλέον, θα πρέπει να αναγνωριστεί η σημασία της εξερεύνησης νέων επιχειρηματικών ευκαιριών, ειδικά σε τομείς όπως οι εξαγορές, οι συγχωνεύσεις και οι επενδύσεις. Κλάδοι όπως η τεχνολογία, η υγειονομική περίθαλψη και η ανανεώσιμη ενέργεια προσφέρουν σημαντικές ευκαιρίες για ανάπτυξη και καινοτομία.

Μέσω της συνεργασίας και της ανταλλαγής γνώσεων δύναται να γίνει υπέρβαση των προκλήσεων και να οικοδομηθεί ένα πιο ανθεκτικό και δυναμικό επιχειρηματικό περιβάλλον.

Η εικόνα του κλάδου

Όπως αναφέρεται σε σχετική μελέτη της ICAP, στον κλάδο των συμβουλευτικών υπηρεσιών διοίκησης δραστηριοποιείται πολύ μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων, από τις οποίες όμως οι περισσότερες είναι μικρού μεγέθους. Οι μεγαλύτερες από τις εταιρείες του κλάδου παρέχουν ευρύ φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών και απασχολούν αξιόλογο αριθμό συμβούλων, ορισμένες μάλιστα από αυτές αποτελούν μέλη διεθνών οργανισμών. Βασικός στόχος των συμβουλευτικών εταιρειών είναι η επίλυση προβλημάτων επιχειρησιακής λειτουργίας και η βελτίωση των επιδόσεων των επιχειρήσεων-πελατών τους, παρέχοντας εξωτερικές και αντικειμενικές συμβουλές προκειμένου οι τελευταίες να αυξήσουν την αποτελεσματικότητά τους και να εφαρμόσουν επιτυχημένες επιχειρηματικές στρατηγικές.

Οι εξελίξεις σε οικονομικό, πολιτικό και θεσμικό επίπεδο, που επηρεάζουν τον εκάστοτε κλάδο-πελάτη των συμβουλευτικών εταιρειών, διαμορφώνουν ανάλογα και τη ζήτηση για συμβουλευτικές υπηρεσίες. Η συνεχής παρακολούθηση των εξελίξεων σε οικονομικό και τεχνολογικό επίπεδο και η ανάπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών εκ μέρους των συμβουλευτικών εταιρειών αποτελούν σημαντικό παράγοντα τόνωσης της ζήτησης και διατήρησης ή και ενίσχυσης της θέσης τους στην αγορά.

Επίσης, ειδοποιός διαφορά για την επιλογή μιας συμβουλευτικής εταιρείας αποτελεί και η φήμη που την ακολουθεί στην αγορά. Οι κορυφαίες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην εγχώρια αγορά έχουν παγκόσμια παρουσία και ισχυρό brand name, το οποίο αποτελεί σημαντικό στοιχείο για τη διατήρηση και την αύξηση της πελατειακής τους βάσης.

Οι μικρότερες επιχειρήσεις αναπτύσσουν ένα δίκτυο συνεργασιών/συμμαχιών προκειμένου να καταστούν γνωστές στην αγορά, αλλά και να αυξήσουν το συνολικό εύρος των προσφερόμενων υπηρεσιών, δεδομένου ότι καθεμιά από αυτές δραστηριοποιείται συνήθως σε περιορισμένη κλίμακα υπηρεσιών. Περαιτέρω, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις χαρακτηρίζονται από μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά την τιμολογιακή τους πολιτική σε σύγκριση με τις μεγάλες εταιρείες, προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να αποκτήσουν μεγαλύτερο μερίδιο από το «ελαστικό» κομμάτι της ζήτησης, δηλαδή από τις εταιρείες-πελάτες που εμφανίζονται πιο «ευαίσθητοι» στις μεταβολές των τιμών.

Όσον αφορά τις πωλήσεις, οι υπηρεσίες Στρατηγικής και Διαχείρισης Έργων καλύπτουν τα υψηλότερα ποσοστά, ενώ ακολουθούν οι Συμβουλές Πληροφορικής, η Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών, η Χρηματοοικονομική Διαχείριση/Διαχείριση Επιχειρηματικών Κινδύνων και η Διαχείριση Αλλαγής/Ανθρώπινων Πόρων.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ