Δημήτρης Μαλλάς

Με διευρυμένες αρμοδιότητες ενισχύεται το νέο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε μία ένδειξη των προθέσεων της κυβέρνησης να δώσει έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους.

Ο νέος υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κυριάκος Πιερρακάκης κατά τη διάρκεια της τελετής παράδοσης – παραλαβής που πραγματοποιήθηκε στο κτίριο του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, έκανε, μάλιστα, λόγο για ψηφιακό «ανένδοτο» στη γραφειοκρατία. Δεν είναι τυχαίο ότι στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης υπάρχει υφυπουργός αρμόδιος για την απλούστευση των διαδικασιών (Γιώργος Γεωργαντάς), ενώ ο έτερος υφυπουργός (Γρηγόρης Ζαριφόπουλος) θα έχει την ευθύνη της ψηφιακής πολιτικής.

Βασικός στόχος του υπουργείου, το οποίο αναλαμβάνει πολλές αρμοδιότητες σχετιζόμενες με τις ψηφιακές τεχνολογίες που ανήκαν μέχρι πρότινος σε άλλα υπουργεία, είναι η Ελλάδα μέσα στην επόμενη 4ετία να προσεγγίσει τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών, όπως αποτυπώνεται στο δείκτη DESI, όπου η χώρα μας βρίσκεται σε μία από τις τελευταίες θέσεις.

Ο κ. Πιερρακάκης ανέφερε ότι θα υπάρχουν 3 γενικές γραμματείες:

  • Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Στρατηγικής
  • Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων
  • Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

Ο υπουργός επεσήμανε ότι η διαλειτουργικότητα θα είναι ένα από τα βασικά ζητούμενα, ενώ άφησε να εννοηθεί ότι ένας από τους βασικούς στόχους είναι οι περισσότερες από τις ψηφιακές υπηρεσίες να διεκπεραιώνονται μέσω του smartphone.

Αυτό που θα πρέπει να σημειωθεί είναι πως το νέο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης αναλαμβάνει επιπλέον αρμοδιότητες και υπηρεσίες από άλλα υπουργεία.

Συγκεκριμένα, από το υπουργείο Οικονομικών, περνά στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

Από το καταργούμενο υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Επικοινωνιών, περνούν: η Γενική Γραμματεία του υπουργείου, η Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Πολιτικής, η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Τομέα Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών, το Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους, το Γραφείο Τύπου του υπουργού και η Δημοσιονομική Υπηρεσία Εποπτείας και Ελέγχου.

Από το συγχωνευόμενο με τις διατάξεις του ίδιου Προεδρικού Διατάγματος υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης περνούν η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Οργανώσεων, τα Τμήματα Διαδικασιών και ΚΕΠ της Διεύθυνσης Δομών, Διαδικασιών και Αρχείων της ίδιας Γενικής Διεύθυνσης, το Τμήμα Διαρκούς Κώδικα Νομοθεσίας – «Ραπτάρχης» της Διεύθυνσης Προμηθειών, Υποδομών και Διαχείρισης Υλικού της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών.

Από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης η Διεύθυνση Διαχείρισης, Ανάπτυξης και Υποστήριξης Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή.

Επίσης, στην εποπτεία του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης μεταφέρονται, ως σύνολο αρμοδιοτήτων, θέσεων και προσωπικού, οι παρακάτω φορείς και νομικά πρόσωπα:

– Από το ΥΨΗΠΤΕ (α) η Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε., (β) τα Ελληνικά Ταχυδρομεία, συμπεριλαμβανομένων και των λοιπών εταιρειών του ομίλου των Ελληνικών Ταχυδρομείων, (γ) ο Ελληνικός Οργανισμός Διαστήματος Α.Ε και (δ) το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας Α.Ε. (ΕΚΟΜΕ Α.Ε.).

– Από το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε.

– Από το υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων το «Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας – ΕΔΕΤ Α.Ε.» και το «Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης».

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here