Περαιτέρω ενίσχυση κατέγραψε ο τομέας των ακινήτων κατά το τρίτο τρίμηνο του 2022, σύμφωνα με τις συγκριτικές πωλήσεις ακινήτων του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας όπως έτυχαν επεξεργασίας και παρουσιάζονται στο τριμηνιαίο «Ενημερωτικό Δελτίο για την αγορά Ακινήτων» του Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών. 

Σύμφωνα με την ανάλυση των δεδομένων, παγκύπρια καταγράφηκαν συνολικά 5.566 πράξεις αξίας €1.65 δισ. σε σύγκριση με €1.2 δισ. το δεύτερο τρίμηνο και €1.3 δισ. το πρώτο τρίμηνο του έτους. Παρά τη διατήρηση συνθηκών έντονου πληθωρισμού, ο τομέας αύξησε περαιτέρω τη δυναμική του κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους. 

Η εικόνα ανά επαρχία

Στην επαρχία Λευκωσίας, καταγράφηκαν συνολικά 1.442 πράξεις, συνολικής αξίας €363 εκατ. Μεγαλύτερος όγκος πράξεων αφορούσε σε χωράφια (485) και σε οικόπεδα (430). Στην επαρχία Λεμεσού, τόσο οι συνολικές πωλήσεις (1.781) όσο και η αξία τους (€762 εκατ.) ξεπέρασαν κάθε άλλη επαρχία. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον καταγράφηκε για χωράφια (879). 

Στην επαρχία Πάφου, οι πωλήσεις το τρίτο τρίμηνο έφτασαν τις 876 και η συνολική τους αξία τα €276 εκατ. Κατά το τρίτο τρίμηνο καταγράφηκαν τέσσερις μεγάλες πράξεις για Γη στη Αγία Μαρίνα με τη συνολική τους αξία να ξεπερνά τα €65 εκατ. Στη Λάρνακα, οι πωλήσεις ανήλθαν σε 1.147 και η συνολική τους αξία στα €188 εκατ. Τέλος, στην επαρχία Αμμοχώστου υλοποιήθηκαν 320 πράξεις συνολικής αξίας €63 εκατ. με το ενδιαφέρον να είναι έντονο για διαμερίσματα (114). 

Ο πρόεδρος του Συμβουλίου Εγγραφής Κτηματομεσιτών, Μαρίνος Κυναιγείρου, σχολίασε πως o τομέας συνεχίζει να κινείται δυναμικά σε όλη την Κύπρο. «Εκτιμούμε πως σε κάποια στιγμή ο πληθωρισμός, η άνοδος του κόστους κατασκευής και η αύξηση των δανειστικών επιτοκίων θα επηρεάσουν, ωστόσο, φαίνεται πως υπάρχει αυξημένη ζήτηση από εταιρείες του εξωτερικού κυρίως για μεγάλα προνομιακά τεμάχια κατά κύριο λόγο σε Λεμεσό, Λάρνακα και Πάφο”.

Υπενθυμίζεται πως το Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών εξασφάλισε πρόσβαση στις συγκριτικές πωλήσεις ακινήτων του Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας σε όλους τους αδειούχους κτηματομεσίτες στα πλαίσια της διαρκούς προσπάθειας του για αύξηση της 

διαφάνειας και της πληροφόρησης τόσο των επαγγελματιών όσο και του κοινού. Το Συμβούλιο παρουσιάζει τα δεδομένα του τομέα όπως προκύπτουν μέσα από τα στοιχεία, ανά τρίμηνο, ώστε να υπάρχει μία διαρκής ενημέρωση των ενδιαφερόμενων για την πορεία της Κτηματαγοράς στην Κύπρο.

Όγκος και αξία πράξεων

ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΜΕΣΟΣ ΠΑΦΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
Τρίμηνο Α’ Β’ Γ’ Α’ Β’ Γ’ Α’ Β’ Γ’ Α’ Β’ Γ’ Α’ Β’ Γ’
Αξία €313 εκατ. €268 εκατ. €363 εκατ. €573 εκατ. €587 εκατ. €762 εκατ. €187 εκατ. €174 εκατ. €276 εκατ. €145 εκατ. €173 εκατ. €188 εκατ. €54 εκατ. €59 εκατ. €63 εκατ.
Όγκος 1574 1620 1442 1581 1641 1781 887 832 876 958 1034 1147 258 295 320

Πηγή: Συγκριτικές πωλήσεις Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας – Επεξεργασία: Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών 

Πράξεις ανά είδος ακινήτου, ανά επαρχία (3ο τρίμηνο 2022)

ΛΕΥΚΩΣΙΑ ΛΕΜΕΣΟΣ ΠΑΦΟΣ ΛΑΡΝΑΚΑ ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
ΟΙΚΙΕΣ 71 129 174 116 87
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ 276 194 201 203 114
ΟΙΚΟΠΕΔΑ 430 449 142 268 13
ΧΩΡΑΦΙΑ 485 879 265 232 78

Πηγή: Συγκριτικές πωλήσεις Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας – Επεξεργασία: Συμβούλιο Εγγραφής Κτηματομεσιτών 

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here