Σε θετικό έδαφος κινήθηκε η παραγωγή ασφαλίστρων την περίοδο Ιανουάριος-Νοέμβριος 2019, σύμφωνα με τα στοιχεία της νέας μελέτης της ΕΑΕΕ.

“Πρωταγωνιστικό” ρόλο διαδραμάτισαν οι ασφαλίσεις ζωής, με άνοδο της τάξης του 18,1%, ενώ στο σύνολο η αύξηση ανέρχεται στο 9,1%.

Συνολικά ανταποκρίθηκαν 52 ασφαλιστικές επιχειρήσεις οι οποίες συγκέντρωσαν το 94,8% της παραγωγής ασφαλίστρων στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και το 99,9%των ασφαλίσεων Ζωής σύμφωνα με τα στοιχεία του έτους 2018.

Από τις ανωτέρω επιχειρήσεις, οι 44 δραστηριοποιήθηκαν στις ασφαλίσεις κατά Ζημιών και 19 στις ασφαλίσεις Ζωής. Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά (κατόπιν προσαρμογής των δεδομένων του προηγούμενου χρονικού διαστήματος με νεότερεςαπαντήσεις), από τη σύγκριση των δηλώσεων παραγωγής ασφαλίστρων των μηνών Ιανουαρίου έως Νοεμβρίου του 2019 των ανωτέρω επιχειρήσεων με τις αντίστοιχες της ίδιας περιόδου για το2018 των ιδίων επιχειρήσεων, προκύπτουν τα παρακάτω:

Στα δύο γραφήματα που ακολουθούν παρουσιάζεται η εξέλιξη της παραγωγήςασφαλίστρων ανά μήνα, για το χρονικόδιάστημα Ιανουαρίου 2018–Νοεμβρίου2019, ξεχωριστά για τις ασφαλίσεις Ζωής και τις ασφαλίσεις κατά Ζημιών:

Πατήστε στο παρακάτω link για να διαβάσετε αναλυτικά την έρευνα

360332_2020 – 220169 – Εγκύκλιοι