Ο Όμιλος της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (Όμιλος ΕΤΕπ) θα αυξήσει σε νέα πρωτοφανή επίπεδα  τις χρηματοδοτήσεις για καθαρή ενέργεια και θα επεκτείνει τη στοχευμένη, έκτακτη στήριξή του για την ανάπτυξη  παραγωγικής ικανότητας για υπερσύγχρονες στρατηγικές τεχνολογίες και προϊόντα μηδενικών καθαρών εκπομπών. Το πακέτο που εγκρίθηκε σήμερα θα συμβάλει ουσιαστικά στους στόχους που περιγράφονται στο Βιομηχανικό σχέδιο της Πράσινης Συμφωνίας για την εποχή των μηδενικών καθαρών εκπομπών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής .

Κατά τη συνεδρίασή του τον Ιούλιο στο Λουξεμβούργο, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕπ αποφάσισε να αυξήσει σε 45 δισ. ευρώ τα πρόσθετα κονδύλια που προορίζονται για έργα ευθυγραμμισμένα με το σχέδιο REPowerEU, στόχος του οποίου είναι ο τερματισμός της εξάρτησης της Ευρώπης από τις εισαγωγές ορυκτών καυσίμων. Η πρόσθετη χρηματοδότηση έρχεται να προστεθεί στην ήδη σημαντική στήριξη της ΕΤΕπ για καθαρές επενδύσεις και αντιπροσωπεύει αύξηση 50% σε σύγκριση με το αρχικό πακέτο ύψους 30 δισ. ευρώ που ανακοινώθηκε τον Οκτώβριο του 2022.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕπ αποφάσισε επίσης να διευρύνει τον κατάλογο επιλέξιμων τομέων ώστε να αυξηθεί η χρηματοδότηση στον μεταποιητικό τομέα της ΕΕ για υπερσύγχρονες στρατηγικές τεχνολογίες μηδενικών καθαρών εκπομπών και για την εξόρυξη, επεξεργασία και ανακύκλωση κρίσιμων πρώτων υλών. Η πρόσθετη χρηματοδότηση θα διατεθεί έως το 2027 και, συνολικά, αναμένεται να κινητοποιήσει επενδύσεις άνω των 150 δισ. ευρώ στους στοχευμένους τομείς.

«Αξιοποιούμε το πλήρες φάσμα της διαθέσιμης χρηματοδοτικής μας ικανότητας για να στηρίξουμε την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας της Ευρώπης, τον μεταποιητικό τομέα και την ανάπτυξη κρίσιμων τεχνολογιών που θα μας οδηγήσουν σε μια ταχεία και δίκαιη μετάβαση σε καθαρές μηδενικές εκπομπές», δήλωσε ο Πρόεδρος της ΕΤΕπ κ. Werner Hoyer. «Οι άνθρωποι της Ένωσής μας μπορούν πάντα να βασίζονται στην αμέριστη στήριξη της Τράπεζας».

Οι τομείς που αναμένεται να επωφεληθούν από τη στήριξη της ΕΤΕπ για ανάπτυξη της παραγωγικής ικανότητας με υπερσύγχρονες τεχνολογίες περιλαμβάνουν τα ηλιακά και θερμικά φωτοβολταϊκά συστήματα, τα χερσαία και υπεράκτια αιολικά πάρκα, τους συσσωρευτές και την αποθήκευση ενέργειας, τις αντλίες θερμότητας και τη γεωθερμία, τους ηλεκτρολύτες και τις κυψέλες καυσίμου, το βιώσιμο βιοαέριο, τη δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα και τις τεχνολογίες δικτύου. Επιλέξιμες είναι επίσης οι επενδύσεις που σχετίζονται με την εξόρυξη, την επεξεργασία και την ανακύκλωση σχετικών κρίσιμων πρώτων υλών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕπ ενέκρινε επίσης νέες χρηματοδοτήσεις ύψους 10 δισ. ευρώ. Τα έργα περιλαμβάνουν νέες εγκαταστάσεις παραγωγής αιολικής και ηλιακής ενέργειας στην Ισπανία και την Αυστρία, αναβαθμίσεις του δικτύου στην Ιταλία και ένα γιγα-εργοστάσιο για την παραγωγή συσσωρευτών ηλεκτρικών οχημάτων στη Γαλλία. Σε γενικές γραμμές, η ΕΤΕπ βρίσκεται σε καλό δρόμο για την υλοποίηση των μέτρων στήριξης του σχεδίου REPowerEU που έχουν εξαγγελθεί.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε επίσης ένα συνολικό πακέτο στήριξης ύψους 400 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών πόσιμου ύδατος, επεξεργασίας λυμάτων και όμβριων υδάτων και βασικών υπηρεσιών σε πόλεις και κωμοπόλεις στη νοτιοανατολική Τουρκία που καταστράφηκαν από τους σεισμούς του Φεβρουαρίου. Επίσης εκτός ΕΕ, το Διοικητικό Συμβούλιο ενέκρινε τη χρηματοδότηση μιας νέας γραμμής ηλεκτρικής διασύνδεσης μεταξύ Ισημερινού και Περού και απλοποίησε τη χρηματοδότηση έργων μικρής κλίμακας στους τομείς της καθαρής ενέργειας και της πράσινης μετάβασης σε όλη την Αφρική.