Νέα έρευνα του Ιδρύματος Vodafone, που ανατέθηκε στην εταιρεία IPSOS, αποκαλύπτει ότι η Ευρώπη θα πρέπει να ενισχύσει την διδασκαλία ψηφιακών δεξιοτήτων προκειμένου να εφοδιαστούν καλύτερα τα παιδιά και να περιοριστούν οι περιφερειακές ανισότητες. Στην έρευνα, όπου συμμετείχαν 10.000 γονείς από 10 ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, αποτυπώνεται η ανησυχία αναφορικά με την ποιότητα των ψηφιακών εργαλείων για τους μαθητές στα σχολεία και η ανάγκη για περισσότερη υποστήριξη των δασκάλων με καθοδήγηση και εκπαίδευση.

Πιο συγκεκριμένα, από τα ευρήματα προκύπτει ότι ενώ οι γονείς είναι αισιόδοξοι για τις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας στην εκπαίδευση, κρίνουν πως απαιτούνται δράσεις για τη διασφάλιση πόρων και υποδομών, ως προϋπόθεση για να ενισχυθούν οι ευκαιρίες ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων για τους μαθητές σε όλη την Ευρώπη. 

Η έρευνα του Ιδρύματος Vodafone στηρίζει το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων, παροτρύνοντας την Ευρώπη να παρέχει χρηματοδότηση για ψηφιακή εκπαίδευση, να προσφέρει ίσες ευκαιρίες στους νέους και να εξαλείψει το χάσμα των ψηφιακών δεξιοτήτων. 

Ο Joakim Reiter, Vodafone Foundation Trustee and Chief External & Corporate Affairs Officer του Ομίλου Vodafone, δήλωσε σχετικά: «Η Ευρώπη αντιμετωπίζει σημαντικό έλλειμμα δεξιοτήτων και χρειάζεται να ενισχύσει τις ψηφιακές γνώσεις των νέων, εάν θέλει να πετύχει τους στόχους της για την Ψηφιακή Δεκαετία. Ως γονέας, κατανοώ γιατί οι γονείς στηρίζουν τους δασκάλους στις προσπάθειές τους να θεσπίσουν ευρωπαϊκά πρότυπα για τη εκμάθηση ψηφιακών δεξιοτήτων, αλλά βρίσκω ανησυχητικό το γεγονός ότι η ποιότητα των ψηφιακών εργαλείων που είναι διαθέσιμα στους μαθητές διαφέρει σημαντικά μεταξύ σχολείων, πόλεων και χωρών.

Το πρόγραμμα του Ιδρύματος Vodafone  SkillsUpload Jr δείχνει ότι οι νέοι μπορούν να ενδυναμωθούν με τις ψηφιακές δεξιότητες, γι΄αυτό και η Ευρώπη πρέπει να δράσει τώρα για να διασφαλίσει ίσες ευκαιρίες για όλους τους μαθητές».

Αποστολή του Ιδρύματος Vodafone μέσω του SkillsUpload Jr στο οποίο εντάσσεται και το Generation Next είναι να εφοδιάσει μαθητές και δασκάλους με δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και τεχνογνωσία, για να ξεχωρίσουν σε μία αναπτυσσόμενη ψηφιακή κοινωνία. Το Ίδρυμα Vodafone έχει ήδη αγκαλιάσει 7,8 εκατομμύρια μαθητές και εκπαιδευτικούς στην Ευρώπη, παρέχοντας προηγμένους εκπαιδευτικούς πόρους για να γίνουν τα εκπαιδευτικά συστήματα πιο δίκαια, καινοτόμα και ανθεκτικά προκειμένου να βοηθήσουν τους νέους να διαμορφώσουν τον ψηφιακό κόσμο του αύριο.

Ακολουθεί μία σύνοψη των κυρίων αποτελεσμάτων της έρευνας:

  • Το 85% των γονέων που συμμετείχε στην έρευνα πιστεύει ότι οι προοπτικές καριέρας του παιδιού τους εξαρτώνται σημαντικά από τις ψηφιακές δεξιότητες, αλλά μόνο τα τρία τέταρτα (78%) αυτών ανέφερε ότι τα παιδιά έχουν πράγματι πρόσβαση σε ψηφιακά εργαλεία όπως οι φορητοί υπολογιστές, τα tablets και οι διαδραστικοί πίνακες στην τάξη του σχολείου.

 

  • Η πρόσβαση σε ψηφιακά εργαλεία στα σχολεία διαφέρει σημαντικά μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Οι Βρετανοί, οι Ολλανδοί και οι Πορτογάλοι μαθητές απολαμβάνουν τα υψηλότερα ποσοστά πρόσβασης, τα οποία ανέρχονται σε 87%-88%. Το ποσοστό αυτό μειώνεται στο 70% περίπου για τους Ούγγρους, Ιταλούς και Έλληνες μαθητές.
  • Συνολικά, μόλις λίγα περισσότερα από τα μισά σχολεία προσφέρουν διαδικτυακή διδασκαλία, και μόνο το 59% αυτών παρέχει στους μαθητές συσκευή για εκπαίδευση από το σπίτι. Στην Ιταλία και την Πορτογαλία, μόνο 2 στους 5 μαθητές έχουν πρόσβαση σε διαδικτυακή εκπαίδευση που παρέχεται από τα σχολεία τους.
  • Σχεδόν τρεις στους τέσσερις γονείς (73%) είπαν ότι θα στήριζαν την υιοθέτηση ευρωπαϊκών προτύπων για τη εκμάθηση ψηφιακών δεξιοτήτων, ενώ το 85% ισχυρίστηκε ότι η ψηφιακή εκπαίδευση θα έπρεπε να αποτελεί βασικό αντικείμενο στη σχολική ύλη.

Διαβάστε την πλήρη έρευνα: vodafone-foundation-21st-century-parents.pdf 

Η προηγούμενη σχετική έρευνα του Ιδρύματος Vodafone αφορούσε στις  αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για το σχολείο του 21ου αιώνα, και παρουσιάστηκε τον Οκτώβριο του 2022, κατόπιν συνεντεύξεων με 3.000 δασκάλους σε 11 ευρωπαϊκές χώρες. Αξίζει να σημειωθεί ότι και εκεί το 75% των ευρωπαίων δασκάλων τάχθηκε υπέρ της υιοθέτησης προτύπων και πολιτικών για την ψηφιακή εκπαίδευση, που θα διασφαλίζουν ότι οι μαθητές λαμβάνουν εκπαίδευση υψηλής ποιότητας.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here