Την παραγωγή νέων στατιστικών δεδομένων και στην Υγεία προβλέπουν οι Ευρωπαϊκές Υποχρεώσεις της ΕΛΣΤΑΤ, η οποία επιδιώκει τη βελτίωση της διαδικασίας συλλογής δεδομένων στον τομέα της Υγείας και της ποιότητας, όπως προκύπτει από το Ελληνικό Στατιστικό Πρόγραμμα 2020-2022 που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ.

Διαλειτουργικότητα

Στο στάδιο συγγραφής των τεχνικών προδιαγραφών και σύνταξης του τεχνικού δελτίου βρίσκεται το «Εθνικό Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας», το οποίο χαρακτηρίζεται ως ένα από τα σημαντικότερα έργα του Υπουργείου Υγείας.

Σε ένα από τα πρώτα στάδια του έργου θα προκύψει το «Εθνικό Σύνολο Δεδομένων» για την Υγεία, το οποίο θα συμβάλει σημαντικά στη βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων, αφού θα αποτελείται από ενοποιημένα, ομογενοποιημένα και εκκαθαρισμένα ψηφιακά Μητρώα, χαρακτηριστικό των οποίων θα είναι η πληρότητα αλλά και η συνεχής επικαιροποίηση (π.χ. Μητρώο φαρμάκων, Μητρώο επαγγελματιών υγείας, Μητρώο ιατρικών πράξεων, Μητρώο Κλινικών/Τμημάτων των Νοσοκομείων, Μητρώο παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες κ.λπ.). Επιπρόσθετα, με τη χρήση προτύπων διαλειτουργικότητας το έργο θα συμβάλει σημαντικά και στην ενίσχυση της επικοινωνίας μεταξύ επιμέρους εφαρμογών στο οικοσύστημα της υγείας, είτε μεταξύ διαφορετικών φορέων (π.χ. Υπουργείο Υγείας – Νοσοκομεία, Υπουργείο Υγείας – ΕΟΠΥΥ, Υπουργείο Υγείας – ΗΔΙΚΑ, Υπουργείο Υγείας – ΕΛΣΤΑΤ για την Ετήσια Έρευνα Κλειστής Νοσοκομειακής Περίθαλψης) είτε σε επίπεδο ενός φορέα υγείας (π.χ. ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εφαρμογών στις Κλινικές των Νοσοκομείων με τα συστήματα των εργαστηρίων για την παραγγελιοληψία εξετάσεων και αποτελεσμάτων).

Περισσότερα στο Virus.com.gr

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here