Στην κοινοπραξία XtraMile, η οποία αποτελείται από τις εταιρείες Uni Systems (επικεφαλής), SOGETI Luxembourg (μέλος) και Trasys International (μέλος), κατακύρωσε, ως πρώτο στην κατάταξη ανάδοχο, η Γενική Διεύθυνση Πληροφορικής (Directorate-General for Informatics -DG-DIGIT) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τη σύμβαση-πλαίσιο DIGIT-XM DI/07730.

Η διάρκεια της σύμβασης-πλαίσιο είναι 48 μήνες και ο συνολικός προϋπολογισμός εκτιμάται στα 208.000.000€.

Η εν λόγω σύμβαση αφορά σε ενιαία διαδικασία που καλύπτει μέσω παροχής υπηρεσιών από εξωτερικούς φορείς (extra-muros) τόσο συμβουλευτικές υπηρεσίες, όσο και υπηρεσίες ανάπτυξης, υλοποίησης, μελετών και υποστήριξης συστημάτων.

Η διαδικασία αφορά σε όλους τους τύπους των πληροφοριακών συστημάτων, από συσκευές και υφιστάμενες εφαρμογές, μέχρι λογισμικό ανοικτού κώδικα σε όλους τους δικαιούχους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς επίσης και σε 79 Οργανισμούς της Ε.Ε. σε περισσότερα από 15 κράτη-μέλη της Ένωσης.

Μεταξύ των υπηρεσιών που πρόκειται να παρασχεθούν περιλαμβάνονται ανάλυση, σχεδιασμός, ανάπτυξη, υλοποίηση και υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων και των χρηστών, εκπαίδευση, τεκμηρίωση και διαχείριση των συστημάτων επ’ωφελεία των δικαιούχων των έργων.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here