Η κρίση πέρασε, οι παλιές καλές συνήθειες -δυστυχώς- διατηρούνται.

Στην πραγματική οικονομία της Ελλάδας, ο χρόνος είναι μέγεθος σχετικό.

  • Οι περισσότερες συναλλαγές εξακολουθούν να γίνονται επί πιστώσει, τα τιμολόγια εξοφλούνται σχεδόν τρεις μήνες μετά την έκδοσή τους.
  • Στην Ελλάδα καταγράφεται το μεγαλύτερο ποσοστό- μεταξύ 13 ευρωπαϊκών χωρών που εξετάζει η εταιρεία ασφάλισης πιστώσεων Atradius- ανείσπρακτων οφειλών, με το 3% της αξίας των τιμολογίων να μην εισπράττεται ποτέ και τελικώς να διαγράφεται.

Το πλέον ανησυχητικό στοιχείο: Στην Ελλάδα καταγράφεται το μεγαλύτερο ποσοστό ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, κάτι που δείχνει ότι για πολλές επιχειρήσεις το πάθημα, έστω άλλων, δεν έγινε μάθημα.

Η συµβατική περίοδος εξόφλησης –αυτή δηλαδή που έχει συµφωνηθεί ανάµεσα στα δύο µέρη– είναι κατά µέσον όρο 66 ηµέρες έναντι 62 ηµερών το 2018. Σε αυτές θα πρέπει να προστεθούν και 17 ηµέρες κατά µέσον όρο που είναι ο συνήθης χρόνος καθυστέρησης.

Συμπέρασμα: Σύμφωνα με την Atradius, οι ελληνικές επιχειρήσεις πληρώνουν τους προμηθευτές τους σε 83 ημέρες κατά μέσον όρο έναντι 34 στη Δυτική Ευρώπη. Επίσης, το 34% των τιμολογίων καθίσταται ληξιπρόθεσμο, ενώ το 3% δεν εξοφλείται ποτέ.

Παρά τα ανωτέρω στοιχεία, οι Έλληνες επιχειρηματίες δεν προσφεύγουν στην πρακτική της ασφάλισης πιστώσεων. Το ποσοστό των επιχειρήσεων στην Ελλάδα που αξιοποιεί αυτό το εργαλείο είναι µόλις 8%, έναντι 18% στη ∆υτική Ευρώπη.

Πρωταθλητές Ευρώπης και σ’ αυτόν τον τομέα …

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here