του Νίκου Κωτσικόπουλου

Πρόβλεψη για διανομή μερίσματος και φέτος έχει κάνει η εισηγμένη επενδυτική ALPHA TRUST – ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. παρά το γεγονός ότι πέρυσι ήταν μία δύσκολη χρονιά για τις επενδύσεις στο ΧΑ. Το μέρισμα θα προέλθει από τα κέρδη παρελθουσών χρήσεων και καθώς η χρονιά φέτος εξελίσσεται πολύ θετικά τα αποτελέσματα μπορούν να υποστηρίξουν την κίνηση αυτή.

Αυτό είπε μεταξύ άλλων παρουσιάζοντας την εταιρία σε αναλυτές ο Διευθύνων Σύμβουλος της ALPHA TRUST – ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ Α.Ε.Ε.Χ. Βασίλειος Κλέτσας. Ο κ. Κλέτσας ανέφερε και τους στόχους της εταιρίας οι οποίοι πέραν ασφαλώς των καλών αποδόσεων όπως πάντα περιλαμβάνουν επίσης:

*Την προσπάθεια που επιχειρείται για να μειωθεί το discount της μετοχής έναν της καθαρής αξίας της (NAV) κάτω του 10%. Η εισηγμένη για να επιτύχει το στόχο αυτό, επιχειρεί και έχει επιτύχει μέχρι στιγμής βραχυχρόνια υπολογίσιμη αύξηση της ημερήσιας εμπορευσιμότητας με τη βοήθεια market maker και θέλει να προσελκύσει το ενδιαφέρον των επενδυτών καθώς επιτυγχάνει μακροχρόνια και σταθερά καλές αποδόσεις πάνω από το μέσο όρο του ΧΑ. Να σημειωθεί ότι το discount σήμερα είναι το μικρότερο την τελευταία δεκαετία, αλλά αυτό δεν αλλάζει το στόχο της εισηγμένης να μειωθεί σε επίπεδα κάτω του 10%.

*Τη διατήρηση σταθερά καλής μερισματικής απόδοσης που θα ενισχύσει την παρουσία μακροχρόνιων επενδυτών και θα εμπεδώσει τη σταθερότητα.

*Την συνέχιση και επαύξηση των επενδύσεων με κριτήρια ESG.

Ο κ. Κλέτσας παρουσίασε μακροχρόνιο διάγραμμα της εσωτερικής αξίας (NAV) της μετοχής της εισηγμένης από το 2.000 μέχρι σήμερα σε σύγκριση με τις αποδόσεις του ΧΑ. Σε αυτή τη μακροχρόνια πορεία από τη σύσταση της εταιρίας μέχρι σήμερα, η ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ υπεραποδίδει σταθερά του ΧΑ γεγονός που συνιστά σαφή ένδειξη της υπεροχής της ενεργητικής επαγγελματικής διαχείρισης και πραγματική διαφήμιση για τη μετοχή και την επενδυτική της συνέπεια.

Ειδικότερα, η εταιρία υπεραποδίδει προσφέροντας από το 2.000 μέχρι σήμερα μέση επιστροφή 6,47% στα κεφάλαια των μετόχων κάθε χρόνο. Παράλληλα η εσωτερική αξία της μετοχής είναι 28,65% αυξημένη σήμερα έναντι της περιόδου σύστασής της ενώ το ΧΑ είναι 46,44% πίσω από την αξία που είχε την περίοδο του 2.000.

Που επενδύει και επιτυγχάνει η ALPHA TRUST – ΑΝΔΡΟΜΕΔΑ

Να σημειωθεί ότι μετά την περυσινή αύξηση κεφαλαίου της εταιρίας, τα θεσμικά κεφάλαια μεταξύ των μετόχων έχουν αυξηθεί περίπου στο 70& (69,81%) έναντι 62,48% πριν την αύξηση. Επίσης οι μικροεπενδυτές έχουν παρουσία με 27,41% τώρα έναντι 35,21% πριν την αύξηση κεφαλαίου.

Η εταιρία επενδύει τα διαθέσιμά της κυρίως στο ΧΑ σε ποσοστό άνω του 84% με τις μεγαλύτερες θέσεις της να βρίσκονται σε καταναλωτικές «κυκλικές» εταιρίες  (20,72%), στη βιομηχανία (18,05%) και στην τεχνολογία (12,12%), αλλά και σε καταναλωτικές μη κυκλικές εταιρίες (11,95%).

Οι μεγαλύτερες θέσεις της είναι στις Quest, ΤΙΤΑΝ, ΒΙΟΧΑΛΚΟ, JUMBO, Πετρόπουλος, Πλαστικά Θράκης, Flexopack, ΟΤΕ, Entersoft και Cenergy Holdings.