Δύο capes πώλησε στη δανική Norden, η Star Bulk Carriers συμφερόντων του Πέτρου Παππά. 

Πρόκειται για τα bulkers capesize Star Polaris και Star Borealis χωρητικότητας 179.500 dwt, τα οποία πωλήθηκαν 32,5 εκατομμύρια δολάρια έκαστο.

Τα πλοία είναι χωρητικότητας 179.500 dwt και ναυπηγήθηκαν και τα δύο το 2011.

Η Norden αναγνωρίζοντας την αυξητική τάση των τιμών των μεγάλων πλοίων μεταφοράς ξηρού φορτίου προχώρησε στις δύο εξαγορές στην αγορά μεταχειρισμένων.