Υψηλές επιδόσεις και αρκετή κινητικότητα όσον αφορά τις αγοραπωλησίες πλοίων κατέγραψε την τελευταία περίοδο η United Maritime Corporation, συμφερόντων του Σταμάτη Τσαντάνη.

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2023, η εταιρεία είχε καθαρό κύκλο εργασιών ύψους 2,8 εκατ. δολ. και το αποτέλεσμα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθε σε -1,5 εκατ. δολάρια.

Οι καθαρές ζημιές και οι προσαρμοσμένες καθαρές ζημιές ανήλθαν σε 4,9 εκατ. δολάρια και σε 3,7 εκατ. δολάρια αντίστοιχα.

Ο μέσος ημερήσιος ναύλος (TCE) του στόλου για το πρώτο τρίμηνο του 2023 ήταν 10.294 δολάρια την ημέρα. Τα ταμειακά διαθέσιμα στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2023 ανήλθαν σε 20,0 εκατ. δολάρια.

Ο κ. Σταμάτης Τσαντάνης, Ιδρυτής, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, δήλωσε: «Μετά τις εξαιρετικά κερδοφόρες πωλήσεις τριών δεξαμενοπλοίων που πραγματοποιήθηκαν στο τέταρτο τρίμηνο του 2022, ο αριθμός των πλοίων του στόλου μας μειώθηκε προσωρινά σε λιγότερα από τρία πλοία για το πρώτο τρίμηνο του 2023.

Επιπλέον, ένα από αυτά βρισκόταν σε δεξαμενισμό για ένα μεγάλο μέρος της περιόδου. Το γεγονός αυτό επηρέασε αρνητικά τα οικονομικά μας αποτελέσματα καταγράφοντας κατά το μεταβατικό αυτό, για το μέγεθος του στόλου μας, τρίμηνο, μέσο ημερήσιο TCE 10.294 δολάρια.

Ωστόσο, μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα επαναφέραμε δυναμικά τη μεταφορική μας ικανότητα, αποκτώντας έξι φορτηγά πλοία έναντι 126 εκατ. δολαρίων περίπου, χωρίς έκδοση νέων μετοχών, αποφεύγοντας έτσι επιτυχώς την αραίωση των υφιστάμενων μετόχων.

Συγκεκριμένα, μέσα στον Φεβρουάριο και Μάρτιο του τρέχοντος έτους, παραλάβαμε τέσσερα bulk carriers: δύο Capesize, ένα Panamax και ένα Kamsarmax. Επίσης, ένα ακόμη Kamsarmax παραδόθηκε στην Εταιρεία τον Απρίλιο, ενώ αναμένεται η παράδοση ενός ακόμη Panamax κατά το 3ο τρίμηνο του έτους.

Το μοναδικό δεξαμενόπλοιο του στόλου μας ολοκλήρωσε τον δεξαμενισμό του και συνέχισε την ιδιαίτερα επικερδή χρονοναύλωσή του στα 40,000 δολάρια την ημέρα από τις αρχές του δεύτερου τριμήνου.

Όσον αφορά το δεύτερο τρίμηνο, έχουμε ήδη καλύψει το 71% των διαθέσιμων ημερών του στόλου, με μέσο ημερήσιο TCE 18.856 δολάρια και εκτιμούμε ότι το μέσο ημερήσιο TCE για ολόκληρο το τρίμηνό,θα ανέλθει στα 18.000 δολάρια.

Αυτό θα ξεπεράσει κατά 75% τον μέσο όρο του πρώτου τριμήνου του 2023, στη βάση ενός στόλου που θα είναι διπλάσιος σε μέγεθος και διαθέσιμες ημέρες.

Κοιτάζοντας προς το μέλλον, θα διαχειριζόμαστε έναν στόλο επτά πλοίων ξηρού χύδην φορτίου και ενός δεξαμενοπλοίου, με χαμηλά επίπεδα μόχλευσης και ικανοποιητική ρευστότητα. Αυτό μας επιτρέπει να επικεντρωθούμε σε περαιτέρω ευκαιρίες ανάπτυξης του στόλου μας και σε επιπλέον ανταμοιβές προς τους μετόχους.

Σε αυτό το πλαίσιο, ανακοινώνουμε μια ακόμη τακτική διανομή μερίσματος για το πρώτο τρίμηνο. Τους τελευταίους έξι μήνες, το σύνολο των μερισμάτων που ανακοινώθηκαν ανήλθε στα 1,15 δολάρια ανά μετοχή, που αντιπροσωπεύει απόδοση 40% με βάση την τιμή της μετοχής μας στις 16 Μαΐου 2023.

Επίσης, συμπεριλαμβανομένων των επαναγορών μετοχών ύψους 6 εκατ. δολαρίων, η ανταπόδοση προς τους μετόχους μας ανήλθε στα 14,7 εκατ. δολάρια τους, ποσό που αντιπροσωπεύει το 62% της τωρινής μας κεφαλαιοποίησης.

Οι ευνοϊκές προοπτικές της dry bulk αγοράς, καθώς και η σταθερή χρηματοοικονομική βάση της United, αναμένεται να οδηγήσουν σε περαιτέρω αυξήσεις στη μερισματική απόδοση της Εταιρείας κατά τη διάρκεια του έτους.»