Ρεκόρ κερδοφορίας κατέγραψε το α΄τρίμηνο του έτους η Seanergy Maritime Holdings Corp. συμφερόντων του εφοπλιστή Σταμάτη Τσαντάνη.

Η ναυτιλιακή ανακοίνωσε τη διανομή τακτικού τριμηνιαίου μερίσματος ύψους 0,025 δολαρίων ανά μετοχή και έκτακτου μερίσματος ύψους 0,125 δολαρίων ανά μετοχή για το πρώτο τρίμηνο του 2024.

Ο καθαρός κύκλος εργασιών της Εταιρείας ανήλθε στα 38,3 εκατ. δολάρια έναντι 18,0 εκατ. δολαρίων το πρώτο τρίμηνο του 2023.

Τα καθαρά κέρδη και τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη για το τρίμηνο ήταν 10,2 εκατ. και 11,6 εκατ. δολάρια, αντίστοιχα, σε σύγκριση με τις καθαρές ζημιές ύψους 4,2 εκατ. δολαρίων και τις προσαρμοσμένες καθαρές ζημιές ύψους 0,4 εκατ. δολαρίων το πρώτο τρίμηνο του 2023.

Το EBITDA και το προσαρμοσμένο EBITDA για το τρίμηνο ανήλθε σε 21,6 εκατ. και 23,2 εκατ. δολάρια, αντίστοιχα, έναντι 8,2 εκατ. και 3,9 εκατ. δολαρίων για την ίδια περίοδο του 2023.

Ο μέσος ημερήσιος ναύλος (“TCE”) του στόλου για το πρώτο τρίμηνο του 2024 ήταν 24.073 δολάρια, σε σύγκριση με τα 11.005 δολάρια την ίδια περίοδο του 2023.

Τα ταμειακά διαθέσιμα, στις 31 Μαρτίου του 2024, ανέρχονταν σε 24,2 εκατ. δολάρια. Τα ίδια κεφάλαια στο τέλος του πρώτου τριμήνου ήταν 240,6 εκατ. δολάρια. Οι χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις ανέρχονταν σε 223,2 εκατ. δολάρια στις 31 Μαρτίου του 2024, ενώ η αξία του στόλου ανήλθε στα 442,0 εκατ. δολάρια.

Ο κ. Σταμάτης Τσαντάνης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, δήλωσε:

“Το πρώτο τρίμηνο του 2024 η Seanergy κατέγραψε ρεκόρ κερδοφορίας. Οι υψηλές μας επιδόσεις  οφείλονται στην επιτυχημένη μας στρατηγική να είμαστε σωστά τοποθετημένοι για να εκμεταλλευτούμε τη θετική δυναμική της Capesize αγοράς που ενισχύθηκε κυρίως λόγω των υψηλότερων εξαγωγών σιδηρομεταλλεύματος, της αυξημένης μεταφοράς άνθρακα και των γεωπολιτικών εντάσεων που επηρέασαν την διαθεσιμότητα πλοίων.