Σε split της μετοχής της προχωράει η Σαράντης. Απόφαση για το θέμα αυτό καλείται να λάβει η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 27 Απριλίου 2018 και ώρα 14:00.

Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων θεμάτων, οι μέτοχοι καλούνται να εγκρίνουν την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με κεφαλαιοποίηση ποσού ύψους 349.387,42 ευρώ από το «αποθεματικό υπέρ το άρτιον» με αντίστοιχη αύξηση της ονομαστικής αξίας της κάθε  μετοχής από 1,55 ευρώ σε 1,56 ευρώ.

Θα ακολουθήσει η αύξηση του συνολικού αριθμού των μετοχών με έκδοση μίας (1) νέας μετοχής για κάθε μία (1) παλαιά μετοχή με αντίστοιχη μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής, από 1,56 ευρώ σε 0,78 ευρώ.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί απαρτία για την συζήτηση και λήψη απόφασης, η επαναληπτική γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 11 Μαΐου 2018 και ώρα 14:00.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here