Ειδική μνεία στη μονάδα εξειδικευμένων λύσεων διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού («Specialized Asset Solutions») έκανε ο πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας, κ. Γκίκας Χαρδούβελης. 

Ειδικότερα, σε δήλωσή του με αφορμή τη δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της τράπεζας ο ίδιος εστιάζει στη μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων («ΜΕΑ»), η οποία συνεχίστηκε το 2022, με τον δείκτη ΜΕΑ να ανέρχεται σε μονοψήφια επίπεδα, καθώς το πόσο των δανείων σε ρύθμιση υπερέβη τα δάνεια σε αθέτηση, με αποτέλεσμα τον αρνητικό ρυθμό σχηματισμού νέων καθαρών ΜΕΑ. «Νέες ευκαιρίες, επίσης, δημιουργούνται από τη μεταφορά εκατομμυρίων στοιχείων ενεργητικού σε διαχειριστές ΜΕΑ από τις τράπεζες. Στην ΕΤΕ δεν προχωρήσαμε σε απόσχιση της Μονάδας Διαχείρισης Απαιτήσεων αλλά, αντιθέτως, δημιουργήσαμε νέα μονάδα εξειδικευμένων λύσεων διαχείρισης στοιχείων ενεργητικού («Specialized Asset Solutions»), η οποία διατήρησε εντός της Τράπεζας την τεχνογνωσία της διαχείρισης απαιτήσεων σε καθυστέρηση και είναι πλέον σε θέση να παρέχει συμβουλές και να καλύπτει στις ανάγκες στην χρηματοδότηση ακινήτων», ανέφερε χαρακτηριστικά.