Ενώ η χρηματιστηριακή αξία του Ομίλου ξεπέρασε το όριο των 4 δισ Ευρώ, η Fitch Ratings αναβάθμισε τη Μακροπρόθεσμη Αξιολόγηση της μετοχής της Mytilineos σε “BB+” από “BB” με σταθερό  Outlook.

 Η αναβάθμιση της FITCH οδηγεί τον Όμιλο ένα σκαλοπάτι πριν από την επενδυτική βαθμίδα.

Στοιχειοθετείται από την σταθερή προοπτική υψηλών κερδών και την θεαματική αύξηση της αποδοτικότητας όλων των δραστηριοτήτων της.

Ο όμιλος  έχει ισχυροποιήσει σημαντικά τη θέση του τόσο στον παγκόσμιο χάρτη των ΑΠΕ, λόγω της επιτάχυνση της Ενεργειακής Μετάβασης, όσο και στην εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ παράλληλα διατηρεί σε υψηλές αποδόσεις τον Τομέα Μεταλλουργίας.

Η FITCH εκτιμά ότι η MYTIL θα είναι σε θέση να διατηρήσει τη σχέση  καθαρός δανεισμός/EBITDA  σε περίπου 1,5x το διάστημα 2023-2026, υποστηρίζοντας την αναβάθμιση.

Ο οίκος αναμένει σταθερά ισχυρές επιδόσεις για το 2023 μέσω της αυξημένης συνεισφοράς του Τομέα της Ενέργειας και ιδιαίτερα της επιτάχυνσης των έργων ΑΠΕ σε Ελλάδα και εξωτερικό, οδηγώντας στην υπεραπόδοση του Τομέα M Renewables της Mytilineos.

Η αξιολόγηση αντικατοπτρίζει επίσης την ισχυρή και αυξανόμενη θέση του στην εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία παρέχει βιώσιμες ταμειακές ροές και υποστηρίζει την αναβάθμιση, καθώς ο κλάδος ενέργειας εισέρχεται σε μια λιγότερο ρευστή αλλά ανθεκτική περίοδο.

H FITCH αναφέρεται στη νέα μονάδα παραγωγής ρεύματος με φυσικό αέριο (CCGT 826 MW) που με την έναρξη λειτουργίας θα αυξήσει σημαντικά το μερίδιο αγοράς της εταιρείας από το 10% σταδιακά στο 20% της ελληνικής αγοράς.

Επίσης, θετικό σημείο που αναφέρεται είναι το καλά διαφοροποιημένο μοντέλο λειτουργίας της Εταιρείας, και οι σημαντικές συνέργειες μεταξύ των τομέων. Επίσης, το καθετοποιημένο μοντέλο παραγωγής στη Μεταλλουργία προσφέρει σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, τοποθετώντας τη Mytilineos  μεταξύ των παραγωγών αλουμινίου με χαμηλότερο κόστος παγκοσμίως.

Ταμειακά διαθέσιμα  1 δισεκατομμυρίου ευρώ

Τονίζεται η υγιής ρευστότητα της Mytilineos , καθώς στο τέλος του 2022 η εταιρεία είχε ταμειακά διαθέσιμα ύψους 1 δισεκατομμυρίου ευρώ που κατά τη FITCH είναι υπερεπαρκή για να καλύψουν τις μέσο-βραχυπρόθεσμες αποπληρωμές του χρέους.

Η αναβάθμιση προήλθε από την προσδοκία για τη σταθερή λειτουργική απόδοση του ομίλου από το 2023 και μετά, που προέρχεται από τις διευρυμένες δραστηριότητες λόγω της αυξανόμενης έκθεσης στον πιο σταθερό και ανθεκτικό τομέα ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και αναμενόμενα αυξημένα κέρδη από τον τομέα BOT έργων για τρίτους   καθώς και τα άλλα έργα στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Όπως αναφέρει αναμένει διαρκή βελτίωση της σχέσης δάνεια/EBITDA στο  1,5x έως το 2024 από 2,0x-3,0x το 2019-2021.

  • Η αναβαθμισμένη αξιολόγηση αντικατοπτρίζει επίσης, σημειώνει η Fitch την ισχυρή και αυξανόμενη θέση της στην εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία παρέχει στον όμιλο βιώσιμες ταμειακές ροές.

Eνεργειακή κρίση

Σημειώνεται στην αξιολόγηση, ότι η εταιρεία είχε απόδοση καλύτερη από την αναμενόμενη, καθώς επωφελήθηκε κατά την ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη  το 2022, όπως και  από την ισχυρή της θέση στην εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας σε συνδυασμό με το γεγονός ότι στον εφοδιασμό φυσικού αερίου, είναι ένας από τους μεγαλύτερους εισαγωγείς φυσικού αερίου στην Ελλάδα.

Ενώ το περιθώριο EBITDA του 2022 ήταν σε γενικές γραμμές σύμφωνο με τις προσδοκίες, τα σημαντικά υψηλότερα έσοδα οδήγησαν σε σημαντικά καλύτερα μεγέθη. Η  σχέση   καθαρός δανεισμός/EBITDA  που ορίζεται από τη Fitch μειώθηκε στο 1,1x στο τέλος του 2022 από 2,9x στο τέλος του 2021.

  • Αυξανόμενη έκθεση στην ενέργεια: Η έναρξη της εμπορικής χρήσης του νέου σταθμού ηλεκτροπαραγωγής αεριοστροβίλου συνδυασμένου κύκλου (CCGT) ισχύος 826 MW της εταιρείας στο 2ο τρίμηνο του 23 θα αυξήσει σημαντικά την  εγκατεστημένη ισχύ στον τομέα ενέργειας και φυσικού αερίου. Μαζί με την ανάπτυξη ηλιακών έργων, αυτό θα ενισχύσει περαιτέρω το μερίδιο της στην εγχώρια αγορά παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε περίπου 20% μεσοπρόθεσμα από 10,7% που είναι σήμερα. Η αυξανόμενη διείσδυση στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας υποστηρίζει την αναβάθμιση, αναφέρει η έκθεση,  καθώς θα είναι η κύρια πηγή παραγωγής αρκετά σταθερών ταμειακών ροών.

Όπως τονίζεται, η συνεισφορά του κλάδου ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου θα φτάσει  στο 50% το 2023-2026, έναντι 40% κατά μέσο όρο το 2019-2022. Επιπλέον, η εταιρεία αναπτύσσει ενεργά το χαρτοφυλάκιό της για τις ΑΠΕ, ιδίως τα ηλιακά πάρκα που απέκτησε στην Ελλάδα το 2021, τα οποία αναμένεται επίσης να συμβάλουν στα αναμενόμενα αυξημένα κέρδη του ομίλου σε ενέργεια και φυσικό αέριο.

Η αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος και η εκτέλεση έργων ΑΠΕ  θα διπλασιάσει σχεδόν το ποσοστό επενδύσεων στο 9% περίπου των εσόδων κατά την περίοδο 2023-2026, σχεδόν το διπλάσιο του ιστορικού του επιπέδου (εξαιρουμένου του capex για τη νέα μονάδα CCGT).

Όσον αφορά στα  EBITDA, αναμένονται άνω των 900 εκατομμυρίων ευρώ από το 2023, υποστηριζόμενη από την επέκταση της δραστηριότητας στην ενέργεια και το φυσικό αέριο καθώς και από υψηλότερα EBITDA, με μειωμένη μεταβλητότητα που θα προκύψουν από τον κατασκευαστικό κλάδο.

  • Τα κατασκευαστικά περιθώρια συνεχίζουν να αυξάνονται: Η κερδοφορία και στους  δύο τομείς SES (έργα Βιώσιμης Ανάπτυξης) και RSD (ΑΠΕ και αποθήκευση ενέργειας) για το 2022 ξεπέρασε σημαντικά τις προηγούμενες προσδοκίες. Η Fitch αναθεώρησε την πρόβλεψή  για το περιθώριο EBITDA κατά μέσο όρο σε περίπου 16% για τα έργα  RSD  και 14% για τα έργα SES για την περίοδο 2023-2026. Τα περιθώρια σε RSD θα ενισχυθούν από την επιτυχή εκτέλεση έργων BOT, τα οποία έχουν συνήθως διψήφια περιθώρια, έναντι μονοψήφιων περιθωρίων για ηλιακούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν αναπτυχθεί για τρίτους. Η κερδοφορία του SES θα υποστηριχθεί από την εκτέλεση πιο σύνθετων βιώσιμων έργων (διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων, υποδομές, έργα ενεργειακής απόδοσης).
  • Είσοδος στις παραχωρήσεις: Εκτός από τις εδραιωμένες επιχειρήσεις RSD και SES, η MYTIL σχεδιάζει να συμμετέχει πιο ενεργά σε παραχωρήσεις για έργα υποδομής, κυρίως στην εγχώρια αγορά. Αυτό θα απορροφήσει μετρητά στα αρχικά στάδια, αλλά θα προσφέρει στον όμιλο σταθερά έσοδα μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής, κάτι που η Fitch θεωρεί θετικό

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ