Σε μια περίοδο κατά την οποία ο χρηματοπιστωτικός τομέας συνεχίζει να βρίσκεται σε διαδικασία συνεχών αλλαγών, το 11th Digital Banking Forum ήρθε για να δώσει απαντήσεις στα ζητήματα που απασχολούν τις επιχειρήσεις του ευρύτερου κλάδου όσον αφορά τόσο την αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών όσο και την παροχή ψηφιακών υπηρεσιών. 

Eνδιαφέρουσα ήταν η Ενότητα Ι του συνεδρίου: «Οι αλλαγές στα μοντέλα των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων» με σημαντικές τοποθετήσεις.

Ο Σωκράτης Πλούσας, Διευθύνων Σύμβουλος, Fund4All, μίλησε για την δραστηριότητα της εταιρείας του. “Είμαστε fintech αποκλειστικά. Στρατηγική απόφαση να ασχοληθούμε μόνο με αυτό και να το κάνουμε όσο καλύτερα μπορούμε. Κάνουμε focus στο Team augmentation και στο Project management. Προσπαθούμε να κάνουμε τα δικά μας προϊόντα που βασίζονται στην τεχνητή νοημοσύνη”. 

Επίσης επεσήμανε:

“Στην Ελλάδα υπάρχει digital banking και mobile banking σε πολύ καλό βαθμό. Πιστεύουμε ότι πρέπει να ομογενοποιηθούν τα data και να μάθουμε σε μεγάλο βαθμό να δουλεύουμε με βάση τα δεδομένα και να ξερουμε πως να τα χρησιμοποιούμε. Πρέπει να μάθουμε να δουλεύουμε με την ΑΙ. Το co-pilot για παράδειγμα δουλεύει μαζί μας. 

Το μεγαλύτερο challenge είναι να δημιουργήσουμε νέα επιχειρηματικά μοντέλα. Εκεί πρέπει επίσης να χρησιμοποιείται η τεχνητή νοημοσύνη”. 

Photo Credits
©Θεόδωρος Αναγνωστόπουλος/PHOTOPRESS Θ&Α Αναγνωστόπουλοι