Σχετικά με τη χθεσινή παρουσίαση της Εθνικής Στρατηγικής για την Ανάπτυξη της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς, ο ΣΜΕΧΑ επισημαίνει τα εξής:

 • Είναι ιδιαίτερα σημαντική η ανάληψη της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας από το Υπουργείο Οικονομικών και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), όπου σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), την ΕΛΤΕ, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την ΕΧΑΕ, παρουσίασαν από κοινού και για πρώτη φορά, ένα πλαίσιο αξόνων που έχουν ως στόχο την αναβάθμιση του ρόλου της κεφαλαιαγοράς.

Όπως αναφέρθηκε και στη χθεσινή ημερίδα, η πρωτοβουλία αυτή ακολούθησε χρονικά μία αντίστοιχη το 2020 από τον τότε αρμόδιο για το χρηματοπιστωτικό σύστημα Υφυπουργό κ. Γ. Ζαββό, όπου η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων που είχε τότε συσταθεί με εκπροσώπους από το σύνολο των θεσμικών φορέων της κεφαλαιαγοράς, καθόρισε πέντε βασικούς στόχους βελτίωσης και ο εκπρόσωπος του κάθε φορέα κατέθεσε συγκεκριμένες προτάσεις για την επίτευξη καθενός εξ’ αυτών.

 • Η διαμόρφωση και καταγραφή ενός συνόλου άνω των 50 προτάσεων και ενεργειών από την προαναφερόμενη Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, κάποιες εκ των οποίων απαιτούν νομοθετική ρύθμιση από το αρμόδιο Υπουργείο και κάποιες άλλες χρηματοδότηση από την ΕΧΑΕ, αποτελεί μια σημαντική παρακαταθήκη, την οποία ο ΣΜΕΧΑ θεωρεί ότι πρέπει να αποτελέσει μέρος της τωρινής πρωτοβουλίας, έτσι ώστε μαζί με τις υπόλοιπες δράσεις και ενέργειες που θα διαμορφωθούν στα επόμενα στάδια εργασιών, καταλήξουν σε ένα συντεταγμένο, ρεαλιστικό, ολιστικό σχέδιο ανάπτυξης της κεφαλαιαγοράς.

Ο ΣΜΕΧΑ υπογραμμίζει τη σημασία της διαμόρφωσης και δημοσιοποίησης ενός οδικού χάρτη, ο οποίος θα περιγράφει τις απαιτούμενες ενέργειες και το χρονοπρόγραμμα υλοποίησης τους.

Και δηλώνει ότι παραμένει στη διάθεση των αρμόδιων φορέων της χθεσινής παρουσίασης, να συνεισφέρει με τη γνώση και εμπειρία του στην επίτευξη των στόχων της σημαντικής αυτής πρωτοβουλίας.

Υπενθύμιζεται ότι στην ειδική εκδήλωση για την αναβάθμιση της Ελληνικής Κεφαλαιαγοράς παρουσιάστηκαν 6 πυλώνες στρατηγικής:

  1. Συνέχεια στην ενίσχυση του ρυθμιστικού και εποπτικού πλαισίου
  2. Επέκταση επενδυτικών ευκαιριών και ανάπτυξη οικοσυστημάτων FinTech και ESG
  3. Δίκαιο και διαφανές φορολογικό πλαίσιο
  4. Βελτίωση του πλαισίου λειτουργίας
  5. Ενθαρρυνση της ζήτησης για επενδύσεις στις κεφαλαιαγορές
  6. Προώθηση του χρηματοοικονομικού αλφαβητισμού.

Το έργο χαρακτηρίσθηκε  από το υπουργείο Οικονομικών ως θεμελιώδους σημασίας για την ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς στην Ελλάδα και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Προγράμματος Στήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων.

Στην εκπόνηση της στρατηγικής συμμετείχαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ο όμιλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, η EBRD, η Τράπεζα της Ελλάδας και η Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ).