Η Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π.) Α.Ε., που εδρεύει στο Γαλάτσι της Περιφέρειας Αττικής, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 19665/23.05.2018 Απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου και στο πλαίσιο της εταιρικής υπευθυνότητας και κοινωνικής πολιτικής, ανακοινώνει την πρόσληψη  κατά τους θερινούς μήνες Ιούλιο και Αύγουστο 2018, συνολικά  τετρακοσίων (400) φοιτητών/τριών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (προπτυχιακοί ή μεταπτυχιακοί), με σκοπό την απόκτηση γνώσεων και εργασιακής εμπειρίας σε πραγματικό περιβάλλον εργασίας.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν μόνο ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους μέσω της ιστοθέσης της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (www.eydap.gr), ενώ δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι επιλεγέντες φοιτητές/τριες κατά το έτος 2017.

Οι φοιτητές/τριες που θα επιλεγούν υποχρεούνται να προσκομίσουν πρόσφατη βεβαίωση σπουδών (τελευταίου διμήνου) από τη Σχολή της φοίτησής τους στην ταχ. διεύθυνση:

ΕΥΔΑΠ Α.Ε., Υπηρεσία Προσωπικού, Ωρωπού 156, Τ.Κ.  111 46, Γαλάτσι Αττικής.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 08-06-2018 έως και 14-06-2018

Σε περίπτωση που οι αιτήσεις που θα υποβληθούν υπερβούν τις τετρακόσιες (400), η επιλογή θα γίνει μετά από διενέργεια δημόσιας ηλεκτρονικής κλήρωσης ενώπιον Συμβολαιογράφου, παρουσία της Επιτροπής που έχει ορισθεί με την ως άνω απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, την Πέμπτη 21-06-2018, ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα εκπαιδευτικών εκδηλώσεων της Εταιρείας, Ωρωπού 156 στο Γαλάτσι. Ο κατάλογος των κληρωθέντων θα αναρτηθεί την ίδια ημέρα στην ιστοθέση της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (www.eydap.gr).

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση με όλα τα απαραίτητα, κατά την προκήρυξη, δικαιολογητικάστα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στη διεύθυνση:

Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΕ.ΒΡΕ.Φ.Ο.», Γαληνού 2 και Αγίας Όλγας, 1ος όροφος, Τ.Κ. 142 33, Νέα Ιωνία Αττικής.

Οι υποψήφιοι κατά την πρόσληψη τους πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό υγείας από γιατρό Υγειονομικού Κέντρου, ή Κρατικού Νοσοκομείου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν πάσχουν από μεταδοτική ασθένεια και είναι ικανοί από ιατρικής άποψης να ασκήσουν το συγκεκριμένο επάγγελμα.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: από 07-06-2018 έως και 13-06-2018, (10.00π.μ.-12.00μ.μ.)

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here