Εντυπωσιακή πορεία ανάκαμψης διέγραψε ο κλάδος των Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας το 2017, αντισταθμίζοντας εν μέρει τις μεγάλες απώλειες που υπέστη την περίοδο 2011-2014. Στο συμπέρασμα αυτό καταλήγει σχετική μελέτη της ICAP Group A.E.

H ανοδική πορεία του εκτιμάται ότι θα συνεχισθεί και την τριετία 2018-2020 με ετήσιους ρυθμούς ανάπτυξης της τάξεως του 2,5% περίπου.

Ο κλάδος εισαγωγής ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας την διετία 2016- 2017 παρουσίασε σημαντική αύξηση κατά 3,8% και 5,2% αντίστοιχα. Η ελληνική αγορά των Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας χαρακτηρίζεται από την παρουσία λίγων μεγάλων εταιρειών, ενώ η πλειοψηφία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο είναι μικρού μεγέθους. Το εύρος των υπηρεσιών και προϊόντων που προσφέρει η κάθε επιχείρηση ποικίλει, ανάλογα με το μέγεθος και τη δυναμικότητά της, το βαθμό εξειδίκευσης σε κάποια συγκεκριμένη κατηγορία υπηρεσιών, καθώς και το βαθμό συνεργασίας της με άλλες επιχειρήσεις του κλάδου.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here