Το πάθημα με την μετοχή της Τράπεζας Αττικής έγινε μάθημα.

Οι αποφάσεις ελήφθησαν γρήγορα.

H Διοικούσα Επιτροπή του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενέκρινε την τροποποίηση της Απόφασης 22 της Δ.Ε.Χ.Α. του Χ.Α., αναφορικά με την διαπραγμάτευση μετοχών με διασπορά μικρότερη του 10% του συνόλου των κοινών μετοχών εισηγμένης εταιρίας, ως εξής:

  • τα όρια διακύμανσης τιμών ορίζονται σε ±10%  επί της τιμής εκκίνησης της μετοχής, ανεξαρτήτως:

(i) της διαβάθμισής της σε συναλλακτική βαθμίδα, και

(ii) της ύπαρξης ειδικού διαπραγματευτή,

  • ο προσδιορισμός της τιμής κλεισίματος θα πραγματοποιείται με την Ενισχυμένη Μέθοδο με έλεγχο σημαντικής αξίας συναλλαγών, όπως περιγράφεται στην §2.1.9.2.1 (Γ) του Κανονισμού του Χ.Α.,
  • το στατικό όριο του Αυτόματου Μηχανισμού Ελέγχου Μεταβλητότητας (ΑΜΕΜ) δεν εφαρμόζεται στις συγκεκριμένες μετοχές.

Ως ημερομηνία εφαρμογής των παραπάνω αλλαγών ορίζεται η Δευτέρα, 6 Μαρτίου 2023.

Πέρα από τους τακτικούς ελέγχους, οι οποίοι θα διενεργούνται ανά ημερολογιακό τρίμηνο σύμφωνα με τις σχετικές κανονιστικές διατάξεις, την ανωτέρω ημερομηνία θα εφαρμοστεί έκτακτος έλεγχος που θα διενεργηθεί με στοιχεία διασποράς που θα ληφθούν με ημερομηνία αναφοράς στο κλείσιμο της συνεδρίασης τη Πέμπτης, 2 Μαρτίου 2023.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here