Γράφει η «ξενοδόχος»

Σε δεύτερο σύμβουλο θα απευθυνθεί, όπως όλα δείχνουν, ο όμιλος Στέγγου σε σχέση με το πόρισμα του συμβούλου για την αγοραπωλησία του Πόρτο Καρράς στον όμιλο του Ιβάν Σαββίδη.

Το πόρισμα προβλέπει ότι από το συνολικό τίμημα των 168,9 εκατ. ευρώ θα πρέπει να εκπέσουν 70,78 εκατ. ευρώ για χρηματοοικονομικές και λοιπές υποχρεώσεις.

Ως εκ τούτου, το  τελικό τίμημα της πώλησης ανέρχεται σε 98,1 εκατ. ευρώ, ενώ από τα ποσά που πρέπει να εκπέσουν του τιμήματος έχουν ήδη αποδεσμευτεί από τον λογαριασμό μεσεγγύησης υπέρ των αγοραστών 64,56 εκατ. ευρώ (εξ αυτών 47,8 εκατ. ευρώ αφορά ομολογιακό δάνειο και ποσό 16,7 εκατ. ευρώ λοιπές υποχρεώσεις).

Σε σχέση με την ίδια την αγοραπωλησία δεν αλλάζει κάτι δεδομένου ότι αυτή έχει ολοκληρωθεί ήδη από την περυσινή χρονιά.

Με βάση την αρχική σύμβαση που είχαν υπογράψει οι δύο πλευρές εφόσον το πόρισμα του συμβούλου δεν ικανοποιεί τους αντισυμβαλλόμενους αυτοί έχουν το δικαίωμα να απευθυνθούν και σε επόμενο σύμβουλο.

Από την πλευρά της, η Τεχνική Ολυμπιακή επεσήμανε σχετικά ότι

  • «εξετάζει το πόρισμα τους συμβούλου και θα προβεί σε κάθε ενέργεια σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις συμβάσεις αγοραπωλησίας των μετοχών των πωληθέντων εταιρειών σε διασφάλιση των δικών της συμφερόντων και των μετόχων της».

Tι αναφέρει το Final Completion Statement.

Aπό το συνολικό τίμημα των €168.887,34 χιλ. θα πρέπει να εκπέσουν €70.785,81 χιλ. για χρηματοοικονομικές και λοιπές υποχρεώσεις.

Έτσι το τελικό τίμημα της πώλησης ανέρχεται σε €98.101,53 χιλ. Από τα ποσά που πρέπει να εκπέσουν του τιμήματος έχουν ήδη αποδεσμευτεί από τον λογαριασμό μεσεγγύησης υπέρ των αγοραστών €64.558,52 χιλ. (εξ αυτών € 47.823,11 χιλ. αφορά το ομολογιακό δάνειο και ποσό €16.735,41 αφορούν λοιπές υποχρεώσεις).

Από το συνολικό τίμημα των €98.101,53 χιλ. σύμφωνα με το πόρισμα, η Εταιρεία έχει ήδη εισπράξει €80.100,05 χιλ. και αναμένεται να εισπράξει, από τον λογαριασμό μεσεγγύησης €18.001,48 χιλ.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here