Δόθηκε μια Σολωμόντεια μια Win-win λύση στο θέμα των δύο εισηγμένων στο ΧΑ Επιχειρήσεων Υδρευσης.
Ο λόγος για τις ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ, που μετά από σχετική απόφαση του ΣτΕ έπρεπε να επιστρέψουν στο Δημόσιο.
  • Με δύο παρεμβάσεις (στο νομοσχέδιο για τα “υπεράκτια αιολικά”) η κυβέρνηση αφήνει τις συμμετοχές στο ΥπερΤαμείο (ΕΕΣΥΠ) αλλά απαγορεύει την πώλησή τους.
Επίσης ο έλεγχος δεν θα ασκείται από το εποπτικό συμβούλιο (δηλαδή το ΥπερΤαμείο) αλλά από την γενική συνέλευση δηλαδή από τον βασικό μέτοχο δηλαδή από το Υπουργείο Οικονομικών.
Το πολύ σημαντικό όμως για το Υπερταμείο– και…επίδικο της όλης επιμονής του- η παραμονή των ΕΥΔΑΠ-ΕΥΑΘ στο portfolio των assets του, συνακόλουθα (και πρακτικά) των αναλογούντων εσόδων από τα πλούσια διαθέσιμα (και έσοδα χρήσεως) αμφοτρέρων (ειδικότερα της πρώτης).
Βάσει της ποσόστωσης το 50% των εσόδων (από μερίσματα/επιστροφές κεφαλαίου κ.λ.π χρηματικές διανομές) θα πηγαίνει για την αποπληρωμή του (δημόσιου) χρέους, το 27% για την ενίσχυση των δημοσίων επενδύσεων και το 23% στο “ταμείο” του Υπερταμείου (καλύπτοντας σημαντικό μέρος των αυξημένων λειτουργικών εξόδων).