Στις 29.700 ευρώ διαμορφώνεται το ποσό του χρέους με το οποίο επιβαρύνεται κάθε Έλληνας έναντι δανειστών από το εξωτερικό, ποσό διπλάσιο περίπου του μέσου όρου του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματός του.

Ο ΣΕΒ σε ανάλυσή του για τη βιωσιμότητα του επιπέδου ευημερίας της χώρας μας στο μέλλον, επισημαίνει ότι, η χώρα μας κατατάσσεται στην τελευταία θέση (35η) κατατάσσεται η Ελλάδα όσον αφορά τη βιωσιμότητα του επιπέδου ευημερίας στο μέλλον συγκριτικά με τις άλλες χώρες του ΟΟΣΑ, όταν χρησιμοποιούνται συνδυαστικά όλοι οι δείκτες που αναφέρονται στη συσσώρευση πόρων μέσω επενδύσεων σε φυσικό, ανθρώπινο, οικονομικό και κοινωνικό κεφάλαιο.

Ο ΣΕΒ σημειώνει πως ένας σημαντικός δείκτης για τη βιωσιμότητα της οικονομίας στο μέλλον, είναι η κατά κεφαλήν χρηματοοικονομική καθαρή θέση (περιουσιακά στοιχεία ενεργητικού μείον υποχρεώσεις παθητικού) της οικονομίας. Επειδή οι εγχώριες απαιτήσεις αντισταθμίζονται από τις εγχώριες υποχρεώσεις, το μέγεθος αυτό αναφέρεται στην καθαρή θέση της χώρας σε σχέση με το εξωτερικό. Η χώρα μας, κυρίως, λόγω του τεράστιου δημοσίου χρέους της που διακρατείται από επενδυτές στο εξωτερικό, έχει μια κατά κεφαλήν αρνητική θέση ίση με -29.700 €. Αυτό είναι και το ποσό του χρέους με το οποίο κάθε Έλληνας επιβαρύνεται έναντι δανειστών από το εξωτερικό, ποσό διπλάσιο περίπου του μέσου όρου του ετήσιου ακαθάριστου εισοδήματός του.

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Please enter your comment!
Please enter your name here